2017/2018. õppeaastal kaitstud uurimis- ja loovtööd.

 
Jevgeni Fjodorov „Välisfaktorite mõju Loksa reovee puhastuse efektiivsusele ja maksumusele"
 
Karolina Vaino „Loksa linna kultuuri- ja loodusõpperada"
 
Kaarel Eelmäe „Taimede võõrliigid kodukohas"
 
Martin Ilves "Loksa Gümnaasiumi 8.-12. klassi õpilaste ja nende vanemate finantskirjaoskus"
 
Pelle Jürgens „Lutheri vabriku tooli restaureerimine"
 
Kendra Kari „Loksa Gümnaaasiumi 10.-12. klassi õpilaste õpistrateegiad"
 
Anastasia Vandysh „Loksa kooli füüsiline õpikeskkond aegade vältel (1867-2017)"
 
Helena Vikk „Meedia tarbimine Loksa Gümnaasiumi 8.a -12. klassi õpilaste seas"
 
Regina Novikova „Kurjuse esinemine imemuinasjuttudes – võrdlus vene ja jaapani muinasjuttude põhjal"
 
Jevgeni Larionov „Rändeolukord Loksa linnas Loksa Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate vaatepunktist"
 
Anna Zaharjaš „Loksa Gümnaasiumi 8.-12. klasside õpilaste hulgas levinud suhtlemis-barjäärid ja meetmed nende ületamiseks"
 
Anastasia Avdejeva „Vägivald Loksa Gümnaasiumi õpilaste seas"
 
Kirill Sergejev „Mineraalvee keemilise koostise analüüs"
 
Aleksei Štšepelin „Loksa Gümnaasiumi vilistlaste (2009-2011) ametialased valikud"
 
Alina Tšitšigeševa „Toiduallergia Loksa Gümnaasiumi õpilaste hulgas ja sellega arvestamine kooli menüü koostamisel"
 
Vadim Lõssakov „Arvuti kasutamine Loksa Gümnaasiumi õpilaste seas"
 
Jekaterina Rožneva „Loksa Gümnaasiumi taimetoitlaste rahulolu koolisöökla toiduga"
 
Kristina Kotova „Parasiitsõnad ümbritsevate inimeste kõnes ning meedias"
 
Maria Nikitina „Söömishäirete kalduvuse avaldumine Loksa Gümnaasiumi õpilaste seas"