Täname ja kiidame meie kooli õpilast Hendrik Hangu, kes osales Harjumaa algklasside etluskonkursil ja saavutas seal II koha.   Täname õpetaja Malle Kruselli õpilase ettevalmistamise...

Tubli esinemine etluskonkursil

Täname ja kiidame meie kooli õpilast Hendrik Hangu, kes osales Harjumaa algklasside etluskonkursil ja saavutas seal II koha.   Täname õpetaja Malle Kruselli õpilase ettevalmistamise...

Täname ja kiidame Loksa Gümnaasiumi võistkonda, kes saavutas maakondlikul inglise keele GPS maastikumängul „Estonia 100" II koha.   Võistkonda kuulusid: Liisa-Riin Linno ...

Head võistkondlikud kohad

Täname ja kiidame Loksa Gümnaasiumi võistkonda, kes saavutas maakondlikul inglise keele GPS maastikumängul „Estonia 100" II koha.   Võistkonda kuulusid: Liisa-Riin Linno ...

17. -22. aprill võtab Loksa kool vastu külalisi Rumeeniast ja Itaaliast. Kohtumine toimub Erasmus+ projekti raames. Loksale tuleb 22 külalist, kaks esindust Itaaliast – Sitsiilia saarelt Pattist...

Loksa Gümnaasium võõrustab väliskülalisi

17. -22. aprill võtab Loksa kool vastu külalisi Rumeeniast ja Itaaliast. Kohtumine toimub Erasmus+ projekti raames. Loksale tuleb 22 külalist, kaks esindust Itaaliast – Sitsiilia saarelt Pattist...

VIIMANE KOOLIKELL  Arvi Rimmel   See helin tuttav ja armas, kuid sageli muret ka tõi. Meist igaüks oli varmas, kui kell tunni alguses lõi.   ...

Abiturientide viimane koolipäev

VIIMANE KOOLIKELL  Arvi Rimmel   See helin tuttav ja armas, kuid sageli muret ka tõi. Meist igaüks oli varmas, kui kell tunni alguses lõi.   ...

Kiidame ja täname meie kooli 11. klassi õpilast Martin Ilvest ja 12. klassi õpilast Jevgeni Fjodorovi, kes osalesid vene keele kui võõrkeele olümpiaadi vabariiklikus voorus. Martin Ilves...

Head kohad vabariiklikult vene keele olümpiaadilt

Kiidame ja täname meie kooli 11. klassi õpilast Martin Ilvest ja 12. klassi õpilast Jevgeni Fjodorovi, kes osalesid vene keele kui võõrkeele olümpiaadi vabariiklikus voorus. Martin Ilves...

Kiidame ja täname meie kooli võistkonda, kes saavutas gümnaasiumide mälumänguvõistlusel "Mõttemeister" II - III koha.   Võistkonda kuulusid: Maarja Moks Siim Aksel Amer ...

Hea tulemus mälumänguvõistlustelt

Kiidame ja täname meie kooli võistkonda, kes saavutas gümnaasiumide mälumänguvõistlusel "Mõttemeister" II - III koha.   Võistkonda kuulusid: Maarja Moks Siim Aksel Amer ...

Täname ja kiidame meie kooli õpilast Sandra Vilumaad, kes saavutas emakeele olümpiaadi vabariiklikus voorus suurepärase III koha.   Täname õpetaja Urve Toompuud õpilase juhendamise...

Suurepärane tulemus emakeele olümpiaadil

Täname ja kiidame meie kooli õpilast Sandra Vilumaad, kes saavutas emakeele olümpiaadi vabariiklikus voorus suurepärase III koha.   Täname õpetaja Urve Toompuud õpilase juhendamise...

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus klassijuhataja Malle Kruselliga ajavahemikul 02.04-13.04.2017. Palume registreeruda vestlusele...

Vestlused 1. klassi tulevatele õpilastele

2018/2019 õa Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus klassijuhataja Malle Kruselliga ajavahemikul 02.04-13.04.2017. Palume registreeruda vestlusele...

Täname ja kiidame 5.a klassi õpilast Leenu Aasranda, kes saavutas 1. koha emakeelepäeva auks korraldatud etlejate konkursil. Konkursil esitati A. Perviku ja L. Tungla luulet. Ka Leenu...

Tubli esinemine etlejate konkursil

Täname ja kiidame 5.a klassi õpilast Leenu Aasranda, kes saavutas 1. koha emakeelepäeva auks korraldatud etlejate konkursil. Konkursil esitati A. Perviku ja L. Tungla luulet. Ka Leenu...

15. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU. Loksa Gümnaasiumist osales võistlusel 44 õpilast. Võistlus toimus kuues vanuserühmas: I-II klass (pre-ekolier), III-IV klass...

Matemaatikavõistlus KÄNGURU

15. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU. Loksa Gümnaasiumist osales võistlusel 44 õpilast. Võistlus toimus kuues vanuserühmas: I-II klass (pre-ekolier), III-IV klass...

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest