Ideekavandite konkurss

IDEEKAVANDITE KONKURSS
 
17. veebruar - 30. aprill 2020
 
Loksa Gümnaasium ja Loksa Spordikeskus kuulutavad välja ideekavandite konkursi tehnoloogiaklassi ees olevatele seintele värskema ilme andmiseks.
 
Osalemise tingimused:
- osaleja õpib Loksa Gümnaasiumis;
- osaleda võib nii üksinda kui võistkonnaga;
- töö esitatakse tunnussõna all;
- korrektselt vormistatud ideekavand tuleb esitada digitaalselt kooli e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 30.04.2020;
- osalejal, kelle töö valitakse parimaks, on võimalus oma töö ka teostada. Selleks vajalikud materjalid muretseb, kuni 200 euro ulatuses, spordikeskus. Osaleja võib kavandit esitades omada kokkulepet isiku(te)ga, kes selle tema asemel teostab(vad), eeldusel, et töö teostatakse tasuta või tasub töö teostamise eest ideekavandi autor.
 
Ideekavand peab sisaldama:
-fotosid kolme seina vähendatud mõõtkavas kavanditest, mis on vormistatud A4 formaadis paberilehtedele;
- fotot vabakäelisest visandist, millel on kujutatud ruumi kavanditel pakutava lahendusega;
- vabas vormis seletuskirja, miks peaksid ruumi seinad olema just sellised, nagu kavandiga pakutud;
 
Kasuks tuleb:
 
- ettepanek ruumi valguslahenduse muutmiseks viisil, mis toetaks parimal moel kavandil nähtavat.
- prognoositav  materjalikulu, värvivalik (värvi nimetus ja kood) ning hinnakalkulatsioon
 
Abiks:
 
- seinapindade vähendatud mõõtkavas joonised saab alla laadida siit. joonis 1,   joonis 2 joonis 3  (failid pdf formaadis);
- ideena sobivad nii erinevad värvilahendused, visuaalsed manipulatsioonid (näiline ruumilisus), seinamaalingud kui  graffiti jms.
 
 
Lisaküsimuste korral pöörduda huvijuht Jana Roopa poole jana.roopa@loksa.edu.ee