« Tagasi

Lahemaa Looduskooli lõiminguprojekt "Avastame Eesti pärle"

20.-25.oktoober - kuuepäevane õppereis marsruudil Tallinn - Loksa - Võivere - Simuna - Tartu - Kiidjärve - Taevaskoja - Mooste - Ahja - Süvahavva - Ootsipalu - Värska - Rõsna - Laossina - Lüübnitsa - Treski - Nedsaja - Piusa - Obinitsa - Meremäe - Vahtseliina - Ruusmäe - Haanja - Rõuge - Kanepi - Põltsamaa - Tallinn - Loksa.

Projekt on Lahemaa Looduskooli panus Euroopa pärandkultuuri aastasse, teadvustades noortele Eestis olevaid pärandi pärle, mis on kantud kultuuripärandite nimistutesse. UNESCO maailmapärandi nimistusse on Eestist kantud vaid 2 objekti, millest ühte Struve mediaanikaart teatakse väga vähe. Teadaolevalt on algsetest triangulatsioonipunktidest säilinud vaid 34, millest kolm asuvad Eestis. Teeme nendega projekti käigus tutvust. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistus on Eestist 4 väärtust, millest kahega - Setu leelo ja Võrumaa suitsusauna traditsiooniga saame projekti käigus tuttavaks. Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koosneb 87-st nimetusest, millest kolmandiku osas saame teadlikumaks.
 
Lõiminguprojektis osalevad erinevate kodukultuuridega (koduse keelega) õpilased, kes üldjuhul õpivad eestikeelses klassis. Projekti käigus toimub loodusteemalise ja pärandkultuurilise sõnavara omandamine läbi tegevuste ja ehedate elamuste.
 
Lähtudes aasta temaatikast sai sihtkohtadeks valitud võimalikult palju ja ehedaid Eestimaa kultuuripärandi pärle alates maailmapärandi nimistusse kuuluvast kümne riigi ühispärandist Struve mediaanikaarest kuni Kagu-Eestis oleva Soome-Ugri 2015. aasta kultuuripealinna Obinitsani ja Seto Kuningriigipäevani. Kohtume nii noorte kui eakamate kohaliku kultuuri kandjate ning teavitajatega, saame teada mis roll on ülemsootskal ja noorsootskal ning kuidas neid valitakse. Näeme kuidas on ajaloolistele ehitistele (mõisad, veskid, aidad jne) antud uus roll. Looduskoolile kohaselt vaatame üle ka kõige kõrgemad puud - Ootsipalu hiiglased koos kõrgemate tippude - Meremäe, Vällamäe ja Suure Munamäega ning ainulaadsed liivakivipaljandid Eesti suurima langusega Piusa jõe kallastel.

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest