Loksa Gümnaasium pakub tööd

Loksa  Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
  
Põhikooli tehnoloogiaõpetus 0,8 ametikohta (eesti ja vene osas keelekümblus)
Ajalugu põhikoolis 0,5 ametikohta (vene osas keelekümblus)
Eripedagoog 1,0 ametikohta.
Haridustehnoloogi 0,5 ametikohta.
Keemia põhikoolis ja gümnaasiumis 0,6 ametikohta (vene osa).
Eesti keel ja kirjandus põhikoolis ja gümnaasiumis 1,0 ametikohta  (eesti keel ja eesti keel teise keelena).
Klassiõpetaja keelekümblusklassidele 1,0 ametikohta.
 
 
Tööleasumise aeg alates 21.08.2019
 
Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 15.08.2019 aadressil kool@loksa.edu.ee, 
 
Lisainfo:
tel 622 1420, mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin
tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest