« Tagasi

Loksa Noorte Päästjate ringitund

13. aprillil 2019 toimub Loksa Noorte Päästjate ringitund kell 12.30 Loksa rannas. 
Teema:  Pürotehnika laskmine (säratuled, päästeraketid jms). 
Oodatud on uued noored huvilised, kes tahaksid ka Noorte Päästjate huviringist osa võtta ja nende vanemad ning praeguste Noorte Päästjate vanemad ning teemast huvitatud.
 
 
13 апреля 2019 года в 12:30 на пляже Локса состоится урок кружка молодых спасателей Локса.
Тема: Пиротехническая стрельба (сигнальные шашки, спасательные ракеты и т. д.).
Приглашаются новые молодые энтузиасты, которые также хотели бы принять участие в группе молодых спасителей, их родителей и родителей нынешних молодых спасителей и интересующихся этой темой.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest