« Tagasi

Sisekaitseakadeemia kadettide tunnid Loksa Gümnaasiumis

27. septembril 2018 viivad Sisekaitseakadeemia politsei eriala viimase kursuse kadetid läbi temaatilised ennetusalased tunnid 5.-9. klassile.
 
Tunnid toimuvad 6. õppetunni ajal ja teemad on järgmised:
 
5.а - Vaimne vägivald koolis
6.a - Aktiivsest eluhoiakust, kodanikujulgusest, algatusvõimest
7.a ja 8.a - Igal teol on tagajärg
9.a - Noorte õigused, kohustused, vastutus. „Naljad" ja tagajärjed
5.b - Käitumine ja keelekasutus avalikus ruumis
6.b, 7.b, 8.b - Õigusrikkumised ja selle tagajärjed
9.b - Alaealiste õigusrikkumised ja selle tagajärjed

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest