« Tagasi

Täiendav vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks

10. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli meiliaadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 12.08.2022
Iga õpilasega toimub õpitulemus- ja motivatsioonivestlus  15.08 - 18.08.2022. Täpsem vestluse aeg lepitakse kokku pärast taotluse esitamist.
Õpilasel võtta vestlusele kaasa isikut tõendav dokument, 9. klassi tunnistus ja põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.