Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

 
Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad:
 
Jelena Štšepelina
 
Kaili Peetermann
 
Mattias Kaljumäe
 
Margit Amer
 
Diana Jašina
 
Õppenõukogu esindajad:
 
Riina Paartalu
 
Natalia Marhivka
 
Õpilaste esinadajad:
 
Katrin Jõesaar
 
Aleksei Konstantšuk
 
Kooli pidaja esindaja:
 
Helle Lootsmann