Loksa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

 
Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad:
 
Jelena Perman
 
Kaili Peetermann
 
Mattias Kaljumäe
 
Tauno Hang
 
Tatjana Gorshanova
 
Larissa Nefjodova
 
Õppenõukogu esindajad:
 
Urve Veersoo
 
Anna Stuzhina
 
Õpilaste esinadajad:
 
Sandra Vilumaa
 
Anita Toomere
 
Kooli pidaja esindaja:
 
Galina Nikitina