Teade lapsevanematele
 
01. septembril 2019 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 01.04. - 12.04.2019.
 
Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 25. märtsiks 2019 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.
 
 
Уважаемые родители будущих первоклассников 2019/20 учебного года!
 
Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 3 апреля в здании начальной школы (1-ый этаж, кабинет С101). Начало  в 18.00.
 
Просим взять с собой:
 
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;
3. Номер банковского счёта одного из родителей, на который будут перечислены деньги для первоклассника.
 
Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего возраста, обязаны обучаться в школе.
 
Администрация школы и классный руководитель Стужина А. В.
 
 
 
VAJALIKUD DOKUMENDID GÜMNAASIUMI ASTUMISEKS:
 
•sisseastuja taotlus kooli direktorile – saadaval kooli kodulehel või kantseleis
•foto 3x4 õpinguraamatu jaoks
•põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega (koopia tehakse kohapeal)
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 
Teistest koolidest tulnud õpilastel lisaks
 
•ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust kui õpilane soovib astuda 11. klassi või 12. klassi (saadakse eelmisest koolist)
•väljavõte tervisekaardist (saadakse eelmisest koolist)
•isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 1. - 9. KLASSI ASTUMISEKS:
 
•sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile- (täidetakse kohapeal), blankett saadaval ka kooli kodulehel
•2.- 9. klass - eelmisest koolist saadud ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
•õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
•väljavõte tervisekaardist (saadakse eelmisest koolist)
•sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
•sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (tehakse kohapeal)
 
 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГИМНАЗИЮ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 
•заявление от поступающего на имя директора школы (заполняется на месте)
•2 фотографии 3x4
•свидетельство об окончании основной школы вместе с оценочным листом.
 
Прибывшим из других школ необходимо ещё:
 
•официально заверенная выписка из ученической книги (получить  в своей  школе)
•выписка из медицинской карты
•копия удостоверяющего личность документа (делается на месте).
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  В 1 – 9 КЛАСС:
 
•заявление на имя директора школы от законного представителя поступающего (заполняется на месте)
•2 – 9 класс  - полученная и официально заверенная в своей школе  выписка из ученической книги
•1 фотография 3x4
•выписка из медицинской карты
•копия удостоверяющего личность документа поступающего (делается на месте)
•копия удостоверяющего личность документа законного представителя поступающего (делается  на месте)