« Tagasi

Eesti Vabariik 106

21. veebruar
4. tunni ajal toimub algklasside viktoriin Eesti kohta.
 
22. veebruar
2.-4. tunni ajal on koolis külas Toomas Pranstibel koos madudega. 2. tunni ajal kohtub temaga 1.b, 2.b ja 3.b. klass, 3. tunni ajal kohtuvad 1.a, 2.a ja 3.a klass ja 4. tunni ajal 4.a ja 4.b  klass. 
7. tunni ajal toimub algklasside maja saalis 4.-12. klassidele viktoriin Eesti kohta. Igast klassist osaleb 2 õpilast.
 
23. veebruar
 
8.10-10.00 tegevused rühmades
1.-3. klassi õpilased kogunevad õpilased algklasside maja saali, kus neile tutvustatakse Noorkotkaste- ja Kodutütarde organisatsiooni. Peale seda liigub iga klass oma klassi ja klassiga liitub noorkotkas või kodutütar, kes tutvustab ja õpetab erinevaid sõlmi tegema. Peale tutvustust ja harjutamist toimub väike võistlus, sellele järgnevad ühised mängud.
4.-12. klasside töötoatoimuvad peamaja saalis ja klassides.
 
10.00-10.25 I söögivahetund 1.-6. klass
10.30-11.50 kontsert-aktus
11.50-12.20 II söögivahetund 7.-12. klass
Pikapäevarühma tegevusi ei toimu.
Õpilasliinid väljuvad kell 13.15
 
Eesti kindakudujate klubi on teinud üleskutse, otsida välja kootud käpikud ja neid rohkem kanda. Iga klass võiks üles otsida oma käpikud ja teha neist pilte. Pildid saata huvijuhile. Algklasside õpetajad ja õpilased on oma pildid teinud, neid saate vaadata Loksa Gümnaasiumi facebooki lehelt.