Head lapsevanemad ja õpilased!

Head lapsevanemad ja õpilased!
 
Nii nagu eelmine õppeaasta lõppes tavapärasest erinevalt saab ka uus algama teistmoodi. COVID-19 ei ole kahjuks veel kuhugile kadunud ning sellega kaasnevalt on kooli suurimaks prioriteediks tagada koolipere turvalisus.
 
Lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest väldib kool nn. massiürituste korraldamist ning selle tõttu jääb 2.-11. klassi õpilstel käesoleval aastal ära traditsiooniline kooliaasta avaaktus ning neile toimub esimesel koolipäeval ainult klassijuhataja tund. 
 
Kuigi meie koolipere sh lapsevanemad tulid statistiliselt kriisiperioodiga kenasti toime ning õppetöös edenemisega jäi hätta väga väike hulk õpilasi, ei saa mööda vaadata faktist, et pikk distantsõppe periood oli sisult raske nii õpetajaskonnale kui ka kodudele. Samuti kinnitas nii õpetajate kui õpilaste hulgas läbi viidud tagasiside küsitlus, et kõigi esmane eelistus on kooli tavapärane toimimine kontaktõppe vormis.
 
On ülimalt oluline, et me kõik üheskoos teeme pingutusi, et vältida haiguse levikut. 
Ennekõike tähendab see seda, et eranditult kõik koolipere liikmed väldivad koolimajja tulemist juhul kui neil esinevad  haigustunnused. Haridusministeerium on andnud koolidele õiguse haigusnähtudega õpilased koju tagasi saata. 
Koolimaja siseruumides on koridori seintele  pagaldatud käte desinfitseerimisvedeliku hoidjad, et võimaldada vajadusel käte desinfitseerimist.
Kodudes palume rääkida kätepesu olulisusest ja üldiste hügieeninõuete järgimise vajadusest.
Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski.
Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet, mis toimub vanema juhendamisel ja vastutusel. 
Juhul kui siiski peaks realiseeruma see, mida keegi ei soovi ning haigus ühel või teisel viisil peaks meieni jõudma, siis esimese sammuna läheb 14 päevaks distantsõppele üle haigega kokku puutunud klass. 
Lapsevanem teavitab koheselt klassijuhatajat lapse haigestumisest koroonaviirusesse. Klassijuhataja teavitab koolijuhti. Kui viirusoht kasvab, suuname kõigepealt gümnaasiumi õpilased distantsõppele.
Kui kaitsemaskide kandmine koolis muutub koolipidaja otsusel kohustuslikuks, siis kindlustab kaitsemaskide olemasolu koolipidaja ja õpilased saavad kaitsemaskid koolist.
Lastevanemate ja võõraste sisenemine kooli hoonesse ei ole soovitatav, välja arvatud kokkuleppel.
Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi Hoia.me.
 
 
 
Remonttöödest
 
Seoses koolihoone fassaadi remonditöödega toimub koolimajja sisenemine peamaja uksest ja sisehoovist IV kordse maja uksest. Garderoobi välisuksed on suletud. Garderoobi pääseb koolimaja seest. 
Algklassi õpilaste õppetegevus on organiseeritud üksnes algklasside majja.
Palume mõistvat suhtumist ja võimaluse korral varuda hommikul koolitulekuks veidi  rohkem aega. 
 
Soovin omalt poolt kõigile kaunist kooliaasta algust ning hoolimist nii enda kui teiste tervisest.
 
Koolijuht Õnnela Tedrekin