« Tagasi

Koolikorraldusest

Loksa Gümnaasiumis jätkub distantsõpe ka pärast 15. maid ja kestab kuni juuni alguseni.
 
Pärast 15. maid saab kooli ruumides korraldada kontaktõpet üksikute õpilastega kes seda vajavad lisaks distantsõppele. Kontaktõpe on erandlik ja on lubatud ainult järgmistel juhtudel:
-12. klassi õpilaste eksamieelsed konsultatsioonid;
-LÕK või tõhustatud toe vajadusega õpilaste õpe aineõpetaja ettepanekul
 
Gümnaasiumiastme uurimistööd tuua koolimajja 6.-8. mail 10.00-12.00.
 
Põhikooli loovtööd, mis on valmis kaitsmiseks, tuua juhendajate kätte 11. maiks.
 
Koolide lõpuaktuseid ei toimu. Kool arutleb võimalike alternatiivsete lahenduste üle.
 
Ära jäävad ka planeeritud kooliekskursioonid.
 
Järgmised koolilõuna pakid tuuakse Loksa Gümnaasiumi õpilastele 6. ja 20. mail 2020 ajavahemikus 8.30-16.30. Palume tagada, et keegi oleks kodus pakki vastu võtmas. Kui soovite koolilõuna pakist loobuda, andke teada e-kirjaga kool@loksa.edu.ee või telefonil 6221421.