« Tagasi

Kooli töö alates 1. märtsist

1.-28. märtsini on 5.-12. klassi õpilased distantsõppel, koolis on 1.-4. klassi õpilased. (Juhul kui valitsuselt tulevad uued konkreetsed juhised, reageerime koolikorralduses paindlikult ja teavitame sellest).
 
Söögivahetunnid:
10.45-11.05 1.-3. klassid;
11.50-12.20 4. klassid ja 1.-3. klassid õuevahetunnis
 
Oode 13.05 (pärast 5. tundi).
 
Pikapäevarühmad töötavad kella 15-ni.
 
Huviringidest tegutsevad vaid need, kus osalevad sama klassi õpilased (1.-4. klass) ja tegevus toimub väikestes rühmades.
 
Õpilaste toetamiseks ja paremate õpitulemuste saavutamiseks korraldavad õpetajad 5.-12. klassi õpilastele konsultatsioone. Konsultatsioonide aja teatab õpilastele aineõpetaja.
 
Valla õpilasliinid väljuvad 14.10 (hommikused väljumisajad on endised).
 
Toidupakkide jagamine 5. märtsil kooli sööklas
5.klass-13.30
6.klass 14.00
7.klass-14.30
8.kassl-15.00
9.klass-15.30
10. ja 12.klass-16.00
11.klass-16.30