« Tagasi

Õppetöö korraldus alates 18. maist

Loksa Gümnaasiumis jätkub õppetöö distantsõppes kuni õppeperioodi lõpuni 9. juunini.
 
Alates 18. maist algab paralleelselt distantsõppega osaline õppetöö koolimajas. Kontaktõpe on erandlik ja lubatud ainult juhtudel:
- toimuvad õpilaste eksamieelsed konsultatsioonid;
- täiendav õpe õpilastele, kellel on mahajäämus õppeainetes ja keda aineõpetaja on pidanud vajalikuks kooli kutsuda.
 
Eksamieelsetest konsultatsioonidest teavitab õpilast aineõpetaja.
 
Kontaktõppeks kooli kutsutavale õpilasele saadab teate klassijuhataja eKooli kaudu. Lapsevanema kohustus on teavitada klassijuhatajat, kui laps ei saa määratud ajal kontaktõppes osaleda.
Kooli võivad tulla ainult kontaktõppele kutsutud õpilased, kellel pole haigusnähte.
 
Kooli sisenemine toimub peauste kaudu (garderoobi juures) ja algklasside majja sisehoovi ukse kaudu. 
Peauste vahetus läheduses on desinfitseerimisvahend, kaitsemaskid õpilastele (kui õpilasel tekib päeva jooksul vajadus maski vahetada, saab ta uue maski aineõpetaja käest) ja prügikast jäätmete (sh isikukaitsevahendid) kogumiseks.
 
Koolimajas viibides tuleb täita Terviseameti juhiseid Covid-19 perioodil.   
Liikudes koolimajas ja kooli territooriumil jälgida 2+2 nõuet!
 
Kui põhikooli või gümnaasiumi õpilasel, keda ei ole kooli kontaktõppele kutsutud, on vajalik kooli ruumidesse pääseda (nt garderoobist isiklike asjade võtmiseks), siis saab seda teha eelneval kokkuleppel, helistades tel 6221421 või  53423844 (kooli üldtelefonid).
 
Algklasside õpilasel, keda ei ole kooli kontaktõppele kutsutud või tema vanemal, leppida koolimajja tulek kokku klassijuhatajaga.
 
Koolipäevad on lühikesed, toitlustamist ei toimu. Järgmine koolilõuna pakk tuuakse õpilastele koju 20. mail 2020 ajavahemikus 8.30-16.30. Palume tagada, et keegi oleks kodus pakki vastu võtmas. Kui soovite koolilõuna pakist loobuda, andke teada e-kirjaga kool@loksa.edu.ee või telefonil 6221421.
 
9. ja 12. klasside lõpuaktused
 
9.a klass - 17.06 kell 16.00 saalis
9.b klass -18.06 kell 16.00 saalis 
12. klass - 19.06 kell  16.00 saalis
 
 
Õpikute tagastus:
 
Ülemineku klasside õpikud kogub kokku klassijuhataja.
 
9.a klass       
03.06.2020 kell 10.00-12.00 õpikud klassijuhatajale kabinet B204, rahvariided huvijuhi kabinet
04.06.2020  kell 8.00-9.00 ja 11.00-12.00 õpikud klassijuhatajale kabinet B204.
 
9.b klass
tagastab õpikud klassijuhatajale 03.-04.06.2020 kell 10.00-12.00 kabinet B401
 
12. klass
tagastab õpikud 10.-11.06.2020 kell 10.00-12.00 klassijuhatajale kabinet A101, ja rahvariided huvijuhi kabinetti.
 
12.juuniks peavad õpikud tagastatud olema (v.a. täiendavale õppetööle jääjad)
 
 
Soovime kõikidele rahulikku distantsõppe lõpuperioodi!