« Tagasi

Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust (tel:(+372)6221421; e-kiri: kool@loksa.edu.ee). E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
 
Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45.
 
Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.
Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt
Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
 
Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee
Soovitustega saate tutvuda siin>>
 
Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahvusvaheline projekt

Võrdsete võimaluste eest