Teade 1. klassi astuvate laste vanematele

Palume 1. septembril 2021 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste vanematel registreerida oma laps kooli õpilaste nimekirja 15. aprilliks 2021.
 
Lapsevanemal esitada kooli e-mailile kool@loksa.edu.ee järgmised digitaalselt allkirjastatud dokumendid:
1. Kooli vastuvõtmise taotlus
2. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
 
Dokumentide blanketid saadaval kooli kodulehel
 
Vestluste läbiviimiseks või lapsevanemate koosoleku korraldamiseks võtab kool registreerunutega ühendust.
 
Loksa Gümnaasium