« Tagasi

Vastuvõtt 1. klassi 2020/21 õppeaastal

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga jäävad ära 1. septembril 2020 Loksa Gümnaasiumi 1. klassi tulevatele õpilastele tavapäraselt  toimuvad vestlused  klassijuhatajaga.
 
Palume kooli  vastuvõtmise taotlus ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks  esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt  e-posti aadressile kool@loksa.edu.ee  20. maiks 2020.
 
Dokumentide  vormid  on kättesaadavad  kooli kodulehel.
Info muude vajalike dokumentide kohta leitav siit>>
 
Võimaluse korral soovitame ka muud dokumendid edastada elektrooniliselt, kuid on ka võimalus need esitada edaspidi (juuni, august) paberkandjal.
 
Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 
Juhul kui elektroonilise taotluse edastamine ei õnnestu, palume teavitada lapse 1. klassi õppima asumise soovist hiljemalt  20. maiks  tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee
Küsimuste korral pöörduge tel 53423844 või e-posti aadressil kool@loksa.edu.ee