« Tagasi

Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021 õppeaastal

Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad". Eraldi katseid sisseastumiseks ei toimu.
 
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega toimusid need jaanuaris-veebruaris; teistest koolidest tulijatega toimub vestlus ajavahemikul 24.08-28.08.2020).
 
Vastuvõtuks valjalike dokumentide loetelu leiad siit>>
 
Vastuvõtmistaotlusi ootame elektrooniliselt digiallkirjastatuna alates 17. juunist 2020 kuni 21.08.2020 e-kirjana aadressil kool@loksa.edu.ee.
 
Loksa Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud õpilased ei pea gümnaasiumisse sisseastumisel esitama põhikooli lõputunnistuse koopiat ja nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Need dokumendid on koolis juba olemas.
 
Täpsemat  infot vastuvõtu kohta saab tel 6221421.