« Tagasi

Vastuvõtt Loksa Gümnaasiumi 10. klassi 2022/2023. õppeaastaks

10. klassi kandideerimiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja digitaalselt allkirjastatud taotluse kooli meiliaadressile kool@loksa.edu.ee hiljemalt 31. maiks 2022.
Iga õpilasega toimub õpitulemus- ja motivatsioonivestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega vestlused  toimunud; teistest koolidest tulijatega toimub vestlus ajavahemikul 20.06 - 22.06.2022). Täpsem vestluse aeg lepitakse kokku pärast taotluse esitamist.
Õpilasel võtta vestlusele kaasa isikut tõendav dokument, 9. klassi lõputunnistus ning  põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega.
Muud 10. klassi õppima asumiseks vajalikud dokumendid esitatakse pärast vastuvõtu otsuse tegemist elektrooniliselt meiliaadressile kool@loksa.edu.ee või paberkandjal kooli kantseleisse.
 
Vastuvõtuks valjalike dokumentide loetelu leiad siit>>
 
Loksa Gümnaasiumis põhikooli lõpetanud õpilased ei pea gümnaasiumisse sisseastumisel esitama põhikooli lõputunnistuse koopiat ja nõusolekut isikuandmete töötlemiseks. Need dokumendid on koolis juba olemas.
 
Täpsemat  infot vastuvõtu kohta saab tel 6221421.