« Tagasi

Õppenõukogu 05.04.2023

Õppenõukogu 05.04.2023

Päevakord:
 
1. Loksa Gümnaasiumi töökorralduse reeglite muutuste ja täienduste tutvustus.
2. Loksa Gümnaasiumis 2023/2024. õppeaastast rakenduva õppekava muudatuste tutvustus.
3. Välisriigist saabunud õpilaste Loksa Gümnaasiumi õpilaste nimekirja arvamine.  Otsus>>
4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tuleneva koolikeelu võimaluse rakendamine.  Otsus>>