Rahvusvaheline projekt Võrdsete võimaluste eest (For Equal Chances) 2017-1-EE01-KA219-034890_1
 
 
Loksa Gümnaasium osaleb koordineeriva koolina  Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektis 2017-2019  For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest). Projektis osalevad lisaks meie koolile kaks Itaalia ja üks Rumeenia kool.  
Projekti raames käsitletakse inimväärikuse ja inimõiguste teemasid. Igal poolaastal valmistatakse ette ühes partnerriigis toimuv õppimis- ja õpetamisüritus. Juba tänavu novembris kohtuvad projektis osalevad õpilased ja õpetajad Itaalias Sitsiilia saarel Pattis, kus tuleb kõne alla immigratsiooni ja põgenike teema. Selle õppeaasta kevadel võõrustame külalisi Loksal ja korraldame meie koolis soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitoad. Rassiline diskrimineerimine ja koolikiusamine tuleb lähema vaatluse alla 2018 novembris Itaalia keskosas asuvas Frosinones.  Rahvusvähemuste ja puudega inimeste teemasid lahatakse mais 2019 Satu Mares, mis asub Rumeenia loodeosas.
Loodame, et projekt annab meie õpilastele rohkesti võimalusi omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning saada uusi sõpru!
 
 
Inimõiguste kuu tõi kooli näituse
 
Inimõiguste kuus oktoobris saab peamajamaja fuajees tutvuda Inimõiguste Instituudi rändnäitusega "Inimõigustest nõukogude ühiskonnas". 
Näituse eesmärk on tutvustada tõsiasja, et tänapäeval nii igapäevasena näivad inimõigused ja vabadus ei olnud napi veerandsaja aasta eest sugugi iseenesestmõistetavad. Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid avavad inimõiguste erinevaid, kohati ka ootamatuid tahke. Näiteks tutvustab väljapanek viise, kuidas kiusati taga vaimulikke ja kuidas võideldi ettevõtluse vastu. 5.-12. klasside õpilased tutvuvad näitusega aineõpetajate juhendamisel tunnitööna, ent stende saab uudistada ka tunnivälisel ajal.
Näitus on tellitud Erasmus+ projekti 2017-2019 "For Equal Chances" raames, et käsitleda sügissemestri teemat "Immigratsioon ja põgenikud". Näitus koosneb 40 püst-bännerist ja see on üleval kuni 10. novembrini. Näituse kohta saab teavet ja sellega saab tutvuda ka virtuaalselt>>
 
 

Loksa kooli esindus sõidab Sitsiiliasse

13.-18. novembril esindavad Loksa kooli viis abiturienti ja kaks õpetajat Eestit ja meie kooli Itaalias Sitsiilia saarel, kus toimub esimene Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekti For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest) õppimis- ja õpetamisüritus. Maarja Moks, Hanna-Eliise Kiviberg, Siim Aksel Amer, Andro Veiler ja Ilja Budnik ning õpetajad Inga Korts-Laur ja Glaidi Aasrand osalevad Sitsiilia kirdeosas asuvas Pattis õpitubades, mis keskenduvad immigratsiooni ja põgenike teemale. Abituriendid valmistavad enne sealset õppetööd ette esitlusi ja temaatilisi tutvustusi Eesti kohta, õpetajad aga valmistuvad läbi viima temaatilisi tunde rahvusvahelises seltskonnas.

Selle õppeaasta kevadel võõrustame koostööpartnereid Rumeeniast ja Itaalia kahest koolist Loksal, kus korraldame soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitegevused.

 

Loksa Gümnaasium võõrustab väliskülalisi

17. - 22. aprill võtab Loksa kool vastu külalisi Rumeeniast ja Itaaliast. Kohtumine toimub Erasmus+ projekti raames. Loksale tuleb 22 külalist, kaks esindust Itaaliast – Sitsiilia saarelt Pattist ja Frosinonest ning  Rumeenia esindus Satu Marest. 
Viie päeva jooksul korraldatakse koolis õpitubasid soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemadel, viiakse läbi näidiskoolitunde ja kohtutakse põnevate inimestega. Samuti tutvustatakse külalistele kaunist Lahemaa loodust ja Tallinna vaatamisväärsusi.
 
18. aprill
 
Päeva teema: Palgalõhe. Sooline ebavõrdsus hariduses. (Gender Pay & Education Gap)
 
Õpitoad:
8.10 - Direktori tervitus (Headmaster greeting)
9.05 - Ringkäik koolis (School tour)
10.10 - Soolised stereotüübid (P_L1 THE COURT! Gender stereotypes)
11.15 - Sooline ebavõrdsus hariduses (L_L1 Gender inequ in education)
12.20 - Ebavõrdne juurdepääs haridusele (SM_L1 Gend & education access)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Kontsert (Concert)
14.10 - Ebavõrdne juurdepääs haridusele (SM_L1 Gend & education access)
15.00 - Sooline ebavõrdsus ametikohal (F_L1 Gender and Work)
 
 
19. aprill
 
Päeva teema: Vanuseline ja sooline diskrimineerimine (Age and Gender discrimination)
 
Õpitoad:
8.10 - Liiga noor, liiga vana (SM_L2 Too young, too old)
9.05 - Vanad inimesed Itaalias (F_L2 Old people in Italy)
10.10 - Laste eest hoolitsemine ja palgalõhe (L_L2 Children care and pay gap)
11.15 - Vanurite eest hoolitsemine ja palgalõhe (L_L3 Elderly care and pay gap)
12.20 - Lahutus ja isad (F_L3 Divorced fathers)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Mari-Ann Lumeste võrdõigusvoliniku kantseleist (Office of the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner)
15.00 - Meeste diskrimineerimine (SM_L3 Discrimination of men)
 
20. aprill
 
Päeva teema: Seksuaalne ahistamine (Sexual harassment)
 
Õpitoad:
8.10 - Seksuaalne ahistamine (F_L4 Sexual harassment)
10.10 - Bioloogilised soov Vanas-Kreekas (P_L2 Genders in Ancient Greece)
11.15 - Identiteet ja seksuaalne orientatsioon (SM_L4 Identity & Sexual orientation)
12.20 - Ärkamine naise ja mehe kehas (P_L3_Waking up in a female/male body?)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Maari Põim Archimedes Foundation Youth Agency
15.00 - Camille Claudel - neetud skulptor (P_L4_Camille Claudel. The damned sculptor)
 
21. aprill
 
Päeva teema: Juurdepääas puhtale loodusele (Access to clean Nature)
 
10.00 - Väljasõit Lahemaa rahvusparki (Lahemaa Nature Park)
10.30 - Loodusretk Viru rabas (Viru bog nature trail)
12.20 - Võrdsete võimaluste eest looduses. Võõrliigid. Külastajate käitumiskultuur (For Equal Chances in Nature. Estonian parks. Alien species and visitors culture)
13.15 - Sagadi mõis (Sagadi manor)
14.10 - Eesti mõisakultuur ja võrdõiguslikkuse teemad (Estonian manor culture and equality issues)
 
22. aprill
 
Päeva teema: Linnaõigused. Eesti ajalugu. (City rights. Estonian History)
 
10.00 - Väljasõit Tallinna (Departure to Tallinn)
11.00 - Kadriorg 
12.20 - KUMU kunstimuuseum (KUMU Art Museum); Peeter Suure majamuuseum (Peter the Great House Museum)
13.15 - Lõuna Vesivärava kohvikus (Lunch at Cafe "Vesivärava")
14.10 - Tallinna vanalinn kui pärandkultuuri objekt (Tallinn's Old Town as the object of cultural heritage)
15.30 - Vana Tallinn (Old Tallinn)
 
 

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt 2017-2019  For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest) kestab järgmise õppeaasta lõpuni. Järgmisel sügisel kohtuvad nelja kooli esindajad Rumeenias ja kevadel Itaalias Frosinones.