Rahvusvaheline projekt Võrdsete võimaluste eest (For Equal Chances)
 
 
Loksa Gümnaasium osaleb koordineeriva koolina  Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektis 2017-2019  For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest). Projektis osalevad lisaks meie koolile kaks Itaalia ja üks Rumeenia kool.  
Projekti raames käsitletakse inimväärikuse ja inimõiguste teemasid. Igal poolaastal valmistatakse ette ühes partnerriigis toimuv õppimis- ja õpetamisüritus. Juba tänavu novembris kohtuvad projektis osalevad õpilased ja õpetajad Itaalias Sitsiilia saarel Pattis, kus tuleb kõne alla immigratsiooni ja põgenike teema. Selle õppeaasta kevadel võõrustame külalisi Loksal ja korraldame meie koolis soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitoad. Rassiline diskrimineerimine ja koolikiusamine tuleb lähema vaatluse alla 2018 novembris Itaalia keskosas asuvas Frosinones.  Rahvusvähemuste ja puudega inimeste teemasid lahatakse mais 2019 Satu Mares, mis asub Rumeenia loodeosas.
Loodame, et projekt annab meie õpilastele rohkesti võimalusi omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning saada uusi sõpru!
 
 
Inimõiguste kuu tõi kooli näituse
 
Inimõiguste kuus oktoobris saab peamajamaja fuajees tutvuda Inimõiguste Instituudi rändnäitusega "Inimõigustest nõukogude ühiskonnas". 
Näituse eesmärk on tutvustada tõsiasja, et tänapäeval nii igapäevasena näivad inimõigused ja vabadus ei olnud napi veerandsaja aasta eest sugugi iseenesestmõistetavad. Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid avavad inimõiguste erinevaid, kohati ka ootamatuid tahke. Näiteks tutvustab väljapanek viise, kuidas kiusati taga vaimulikke ja kuidas võideldi ettevõtluse vastu. 5.-12. klasside õpilased tutvuvad näitusega aineõpetajate juhendamisel tunnitööna, ent stende saab uudistada ka tunnivälisel ajal.
Näitus on tellitud Erasmus+ projekti 2017-2019 "For Equal Chances" raames, et käsitleda sügissemestri teemat "Immigratsioon ja põgenikud". Näitus koosneb 40 püst-bännerist ja see on üleval kuni 10. novembrini. Näituse kohta saab teavet ja sellega saab tutvuda ka virtuaalselt>>
 
 

Loksa kooli esindus sõidab Sitsiiliasse

13.-18. novembril esindavad Loksa kooli viis abiturienti ja kaks õpetajat Eestit ja meie kooli Itaalias Sitsiilia saarel, kus toimub esimene Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekti For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest) õppimis- ja õpetamisüritus. Maarja Moks, Hanna-Eliise Kiviberg, Siim Aksel Amer, Andro Veiler ja Ilja Budnik ning õpetajad Inga Korts-Laur ja Glaidi Aasrand osalevad Sitsiilia kirdeosas asuvas Pattis õpitubades, mis keskenduvad immigratsiooni ja põgenike teemale. Abituriendid valmistavad enne sealset õppetööd ette esitlusi ja temaatilisi tutvustusi Eesti kohta, õpetajad aga valmistuvad läbi viima temaatilisi tunde rahvusvahelises seltskonnas.

Selle õppeaasta kevadel võõrustame koostööpartnereid Rumeeniast ja Itaalia kahest koolist Loksal, kus korraldame soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitegevused.