Õpetaja nimi Ained Konsultatsiooni aeg Ruum
Glaidi Aasrand geograafia, bioloogia, psühholoogia   A204
Gerta Allemann muusikaõpetus   A207
Silvi Bonde inglise keel   A203
Oksana Golikova matemaatika   B203
Liisa Hallika matemaatika   B204
Sille Hermann eesti keel, kirjandus   A102
Aarne Idavain kehaline kasvatus   D201, staadion
Antonina Ivaškova matemaatika, füüsika   A103
Valvi Joaväli eesti keel, kirjandus   A102
Margit Järve vene keel   A205
Eve Jürgens algõpetus, eesti keel teise keelena, inimeseõpetus   C206
Linda Kask keemia, bioloogia,loodsõpetus   B401
Rando Paas arvutiõpetus, tehnoloogiaõpetus   D102
Serafima Kolossova muusikaõpetus   A207
Inga Korts-Laur saksa keel, prantsise keel   A203
Malle Krusell algõpetus   C202
Marika Lahe eesti keel teise keelena   B303
Margret Latt algõpetus, loodusõpetus   C203
Liina Liivamägi kehaline kasvatus   D201, staadion
Natalia Marhivka inglise keel   B402
Valentina Markelova ajalugu   B204
Merike Moks algõpetus   C207
Jelena Nikitina vene keel, kirjandus   B202
Inge Reiman ajalugu, ühiskonnaõpetus   A202
Larissa Plehova matemaatika   B302
Margarita Prokopova vene keel, kirjandus   B201
Reet Pärtel kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, joonestamine   A206
Arvi Soolind füüsika, loodusõpetus   A103
Anna Stuzhina algõpetus, kunstiõpetus   C101
Urve Toompuu eesti keel, kirjandus   A101
Urve Veersoo inglise keel   B301
Maret Vihman geograafia, loodusõpetus   B203
Annely Vill matemaatika, majandusõpetus   A201
Irina Votintseva keemia, bioloogia   B401