Õpetaja nimi Ained Konsultatsiooni aeg Ruum
Glaidi Aasrand geograafia, bioloogia, psühholoogia T 15.00 ja N 14.00 A204
Gerta Allemann muusikaõpetus T 14.10 A207
Silvi Bonde inglise keel K 14.55 A203
Oksana Golikova matemaatika N 14.00 B203
Liisa Hallika matemaatika T ja K 15.00 B204
Sille Hermann eesti keel, kirjandus T 15.00 A102
Aarne Idavain kehaline kasvatus   D201, staadion
Antonina Ivaškova matemaatika, füüsika N 14.00 A103
Valvi Joaväli eesti keel, kirjandus   A102
Margit Järve vene keel T 15.00 A205
Eve Jürgens algõpetus, eesti keel teise keelena, inimeseõpetus T 12.20 või kokkuleppel C206
Linda Kask keemia, bioloogia,loodsõpetus T 14.00 B401
Rando Paas arvutiõpetus, tehnoloogiaõpetus E 14.10 D102
Serafima Kolossova muusikaõpetus E 14.10 A207
Inga Korts-Laur saksa keel, prantsise keel N 15.00 A203
Malle Krusell algõpetus K 13.10 C202
Marika Lahe eesti keel teise keelena T 14.10 B303
Margret Latt algõpetus, loodusõpetus T 14.00 C203
Liina Liivamägi kehaline kasvatus   D201, staadion
Natalia Marhivka inglise keel T 15.00 B402
Valentina Markelova ajalugu   B204
Merike Moks algõpetus K 13.15 C207
Jelena Nikitina vene keel, kirjandus T 14.00 või kokkuleppel B202
Inge Reiman ajalugu, ühiskonnaõpetus T 13.10 A202
Larissa Plehova matemaatika K 15.00 B302
Margarita Prokopova vene keel, kirjandus T 15.00 või kokkuleppel B201
Reet Pärtel kunstiõpetus, käsitöö ja kodundus, joonestamine   A206
Arvi Soolind füüsika, loodusõpetus E 15.00 A103
Anna Stuzhina algõpetus, kunstiõpetus   C101
Urve Toompuu eesti keel, kirjandus T 14.00 A101
Urve Veersoo inglise keel N 14.10 B301
Maret Vihman geograafia, loodusõpetus   B203
Annely Vill matemaatika, majandusõpetus E 14.10 A201
Irina Votintseva keemia, bioloogia E 14.10 B401