Raamatukogu on avatud

esmaspäevast reedeni 7.50 - 15.50

UUED RAAMATUD

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LOKSA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI
 
 
1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Loksa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad.
 
2. Raamatukogu kasutatakse sihipäraselt: teavikute laenutamiseks, lugemiseks, õppimiseks, arvuti kasutamiseks infootsingu ning õppeeesmärgil, dvd- ja videofilmide vaatamiseks koos õpetajaga.
 
3. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja internet on tasuta. Eriteenused (koopiate tegemine jms.) on tasulised.
 
4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassi nimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
 
5. Kojulaenutuse tähtaeg on üldjuhul 1 kuu. Lugeja võib vajadusel laenutustähtaega pikendada, kui sama teavikut pole tahtnud laenutada teine lugeja. Õppeaasta lõpuks tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
 
6. Kooliraamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskeid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult lugemissaalis või lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukoguhoidja.
 
7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teavitama raamatukoguhoidjat.
 
8. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama raamatukoguhoidja  poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või maksma välja tekitatud kahju. Õpilaste tekitatud kahju tuleb hüvitada lastevanematel. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 
9. Raamatukogus kehtib kooli kodukord. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine. Raamatukogus ollakse rahulikult ja vaikselt, sest siin toimub mõtte- ja õppetöö.
 
10. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 
11. Käesoleva eeskirja mittetäitjal võidakse raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab Loksa Gümnaasiumi juhtkond