Raamatukogu on avatud

esmaspäevast reedeni 7.50 - 15.50

2018 – Väike on raamatus suur
2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. IBBY Läti sektsioon on saatnud selleks puhuks maailma lastele sõnumi pealkirjaga „Väike on raamatus suur". Sõnumi kirjutas lastekirjanik Inese Zandere, plakati autoriks on illustraator Reinis Petersons.
 
Väike on raamatus suur
Inese Zandere
 
Inimene püüdleb kindla rütmi ja mustri poole: nagu füüsikakatses korrastab magnetjõud metallilaaste, nagu lumehelves loob veest kristalle. Lastele meeldivad muinasjutus või luuletuses kordused, refräänid, universaalsed motiivid, sest neid on võimalik korduvalt ära tunda, nad loovad tekstile mustri. Maailm saab kenasti korda.
 
Mäletan ikka veel, kuidas ma lapsepõlves võitlesin iseendaga õigluse ja sümmeetria eest, parema ja vasaku poole võrdõiguslikkuse eest: kui trummeldasin sõrmedega vastu lauda, lugesin kaasa, mitu korda iga sõrmega löön, et teised sõrmed ei solvuks. Plaksutades lõin tavaliselt paremat peopesa vastu vasakut, aga mulle tundus, et see on ebaõiglane, ja õppisin plaksu lööma ka teistpidi – vasakuga vastu paremat. Selline vaistlik püüdlus tasakaalu suunas on naljakas jah, aga see annab märku soovist mitte lubada maailmal viltu vajuda. Oli selline tunne, et just minust sõltub see, et kõik püsima jääks.
 
Ka laste püüdlus luuletuste ja juttude poole on seotud sooviga luua mustrit maailma kaosesse. Kõik püüdleb ebamäärasuses hulpimisest korrastatuse poole. Liisusalmid, rahvalaulud, laulumängud, muinasjutud, luule – kõik need rütmi pandud olemasolemise vormid aitavad väikesel inimesel luua struktuuri suures kaoses, milles ta peab viibima. See võimaldab intuitiivselt tajuda, et korraloomine maailmas on võimalik ja igaühel on selles oma unikaalne koht. Kõik toimib: teksti rütmiline korrastatus, tähemärkide reastatus, lehekülgede kujundus, raamatud kui mulje hea ülesehitusega tervikust. Väikses avaneb suur ja me modelleerime lasteraamatutes seda intuitiivselt, isegi kui üldse ei mõtle jumalast või fraktaalteooriast.
 
Lasteraamat on imeline jõud, mis võimendab väikese inimese suurt soovi ja võimet olemas olla. Julgust elada.
 
Raamatus on väike alati suur, just nüüd, mitte alles täiskasvanuna.
 
Raamat on saladus, millest võib leida ka seda, mida sealt ei otsita või veel ei osata leida.
 
See, millele lugeja oma vanuses pihta ei saa, jätab teadvusse jälje, toimib edasi; ka see, millest vaid osaliselt aru saadud.
 
Pildiraamat võib olla tark kultuuriaarde laegas ka täiskasvanule, nagu ka laps võib lugeda täiskasvanute raamatut ja leida sellest enda loo, enda elutunnetuse. Kultuurikontekst kujundab inimest, valmistab ette muljeteks, mis ootavad ees tulevikus, ja katsumusteks, mis tuleb läbi elada, säilitades ennast kui tervikut.
 
Lasteraamat – see on väikeste suuruse austamine. See on maailma iga kord uuesti loomine, see mänguliselt kaunis tõsidus, ilma milleta kõik, ka lastekirjandus, on vaid tühi rahmeldamine.
 
Läti keelest tõlkinud Contra
 

UUED RAAMATUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKSA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI
 
 
1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Loksa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad.
 
2. Raamatukogu kasutatakse sihipäraselt: teavikute laenutamiseks, lugemiseks, õppimiseks, arvuti kasutamiseks infootsingu ning õppeeesmärgil, dvd- ja videofilmide vaatamiseks koos õpetajaga.
 
3. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja internet on tasuta. Eriteenused (koopiate tegemine jms.) on tasulised.
 
4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassi nimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
 
5. Kojulaenutuse tähtaeg on üldjuhul 1 kuu. Lugeja võib vajadusel laenutustähtaega pikendada, kui sama teavikut pole tahtnud laenutada teine lugeja. Õppeaasta lõpuks tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
 
6. Kooliraamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskeid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult lugemissaalis või lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukoguhoidja.
 
7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teavitama raamatukoguhoidjat.
 
8. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama raamatukoguhoidja  poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või maksma välja tekitatud kahju. Õpilaste tekitatud kahju tuleb hüvitada lastevanematel. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 
9. Raamatukogus kehtib kooli kodukord. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine. Raamatukogus ollakse rahulikult ja vaikselt, sest siin toimub mõtte- ja õppetöö.
 
10. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 
11. Käesoleva eeskirja mittetäitjal võidakse raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab Loksa Gümnaasiumi juhtkond