Loksa Gümnaasium kuulutab välja konkursi  järgmiste ametikohtade täitmiseks:
 
Eripedagoog 0,5 kohta (eesti osa) ja eripedagoog 0,5 kohta (vene osa).
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale -õpetatavateks aineteks ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohale-õpetatavaks aineks keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti ja vene osa).
 
Haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
Kandidaadilt ootame positiivset suhtumist infotehnoloogiasse ja selle kasutamisse õppetöös.
 
Haridustehnoloogi tööülesanneteks on:
•kooli e-õppe käivitamine ja korraldamine
•e-õppe kohta käiva informatsiooni kogumine, haldamine ja vahendamine õpetajatele
•e-õppe võimaluste tutvustamine õpetajatele, töötajatele ja õpilastele, vastavasisuliste koolituste korraldamine
•IKT-alaste koostoo- ja arendusprojektide algatamine ja koordineerimine
•õpetajate nõustamine ja tehnilise toe pakkumine tundide läbiviimisel ja e-kursuste koostamisel
 
Omalt poolt pakume:
•võimalust kujundada kooli e-õppe keskkond
•võimalust rääkida kaasa kooli infotegnoloogilise arengu kujundamisel
•võimalust osaleda erialasel täienduskoolitusel
•võimalust juhendada huviringe
•võimalust anda arvutiõpetuse tunde
 
Nõutav vastavus HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
 
Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate  dokumentide koopiad saata 15.06.2018 kool@loksa.edu.ee, info tel 622 1422 Valvi Joaväli, tel 622 1420 Õnnela Tedrekin