Loksa Gümnaasium kuulutab välja avaliku konkursi ametikohtade täitmiseks:
 
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on tehnoloogiaõpetus põhikoolis;
- põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,5 ametikohale. Õpetaja õpetatavateks aineteks on keemia ja bioloogia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassides);
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,6 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on geograafia põhikoolis (keelekümblusklassides);
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on matemaatika põhikoolis (eesti õppekeel);
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 0,5 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on muusikaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassides);
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on tütarlaste kehaline kasvatus põhikoolis ja gümnaasiumis (eesti õppekeel+ keelekümblusklassid);
- põhikooli ühe või mitme aine õpetaja 1,0 ametikohale. Õpetaja õpetatavaks aineks on eesti keel ja kirjandus põhikoolis (eesti õppekeel);
- klassiõpetaja 1,0 ametikohale (keelekümblusklass);
- eripedagoogi 1,0 ametikohale;
- psühholoogi 0,5 ametikohale;
- haridustehnoloogi 0,5 ametikohale.
 
Konkursi tähtaeg 01.07.2021.
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 01.07.2021 aadressil kool@loksa.edu.ee
 
Lisainfo:
tel 622 1420, mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin
tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli