Loksa  Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:
  
Eripedagoog 1,0 ametikohta.
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,7 ametikohta. Õpetatavateks aineteks on ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis (keelekümblusklassid).
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 0,6 ametikohta. Õpetatavaks aineks on keemia põhikoolis ja gümnaasiumis (keelekümblusklassid).
 
Põhikooli õpetaja 0,6 ametikohta. Õpetavaks aineks on geograafia põhikoolis (keelekümblusklassid).
 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja 1,0 ametikohta. Õpetatavateks aineteks on eesti keel ja kirjandus põhikoolis ning  eesti keel teise keelena  gümnaasiumis.
 
 
Avaldus, CV,  kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektrooniliselt hiljemalt 15.08.2020 aadressil kool@loksa.edu.ee, 
 
Lisainfo:
tel 622 1420, mob 5542974 - direktor Õnnela Tedrekin
tel 622 1422 - õppealajuhataja Valvi Joaväli