Koolide ja ettevõtete III ühisseminar 15. veebruaril 2017 Loksa Gümnaasiumis   Seminari eesmärk on suurendada õpilaste ettevõtlikku suhtumist ning arendada algatus- ja koostöövõimet. Sel korral keskendume ettevõtlusele Loksa linnas. Päev algab ettekannetega, kus kohalikud ettevõtjad tutvustavad oma ettevõtteid. Seminar jätkub rühmatöödega, mille käigus õpilased leiavad...

Koolide ja ettevõtete III ühisseminar

Koolide ja ettevõtete III ühisseminar 15. veebruaril 2017 Loksa Gümnaasiumis   Seminari eesmärk on suurendada õpilaste ettevõtlikku suhtumist ning arendada algatus- ja...

Loksa Gümnaasiumi 6.b-8.b klassi õpilased osalevad partnerina programmis "Noortekohtumised". Programmi eestvedajaks on SA Archimedes noorteagentuur. Projekti taotleja on Rõuge Põhikool Võrumaalt. Projekti jooksul toimub kaks kohtumist/laagrit: 13.04.-17.04.2017 Rõuge Põhikoolis ning 18.05.-22.05.2017 Loksa Gümnaasiumis. Projekti eesmärk on luua sidemeid eesti ja vene noorte vahel,...

Projektilaager "Hobid viivad elukutseni"

Loksa Gümnaasiumi 6.b-8.b klassi õpilased osalevad partnerina programmis "Noortekohtumised". Programmi eestvedajaks on SA Archimedes noorteagentuur. Projekti taotleja on Rõuge Põhikool...

7. veebruaril 10.10-10.55 kõneleb interneti turvalisusest 2.a -5.a klassi õpilastele piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu. Kohtumine toimub algklasside maja saalis.

Turvalise interneti päev

7. veebruaril 10.10-10.55 kõneleb interneti turvalisusest 2.a -5.a klassi õpilastele piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu. Kohtumine toimub algklasside maja saalis.

Reaalainete nädala tegevused:   Peastarvutamise konkurss IV – IX klasside õpilastele (nädala jooksul matemaatika tunni ajal iPadiga, kahes vanuseastmes: IV-VI klass – arvutamine täisarvudega, VII - IX klass – arvutamine ratsionaalarvudega)   Üldharivad stendid (õpilastele B korpuse II korrusel – matemaatikud kooliõpikutes, õpetajatele mõlema maja õpetajate toas –...

Reaalainete nädal Loksa Gümnaasiumis 23.-27. jaanuar 2017

Reaalainete nädala tegevused:   Peastarvutamise konkurss IV – IX klasside õpilastele (nädala jooksul matemaatika tunni ajal iPadiga, kahes vanuseastmes: IV-VI klass – arvutamine...

Ülekooliline Playbox toimub 1. veebruaril kell 16.00 kooli saalis. Selle aasta teemaks on Eurovisiooni lood läbi aegade. Arvestus toimub kahes osas: 1.-4. klass ja 5.-12. klass. Noorema vanuserühma võitja esindab meie kooli Harjumaa Playbox'i võistlusel 2. märtsil Kose kultuurikeskuses.

Ülekooliline Playbox

Ülekooliline Playbox toimub 1. veebruaril kell 16.00 kooli saalis. Selle aasta teemaks on Eurovisiooni lood läbi aegade. Arvestus toimub kahes osas: 1.-4. klass ja 5.-12. klass. Noorema vanuserühma...

Maakondlik joonistuspäev 2.–4. klasside poistele teemal „Bussid vanasti, nüüd ja tulevikus " toimub 18. jaanuaril 2017 kell 12.00 Loksa Gümnaasiumis. Joonistada võib nii suuri reisibusse kui ka väiksemaid busse ning kaubikuid, samuti kõikvõimalikke erilisi ning eriotstarbelisi busse. Paberi formaat A3. Kasutada võib erinevaid pliiatseid, vildikaid, pastelle. Osaleda saab iga...

Maakondlik joonistuspäev 2.–4. klasside poistele

Maakondlik joonistuspäev 2.–4. klasside poistele teemal „Bussid vanasti, nüüd ja tulevikus " toimub 18. jaanuaril 2017 kell 12.00 Loksa Gümnaasiumis. Joonistada võib nii suuri reisibusse kui...

Koolitusprogramm on suunatud 6.-8. klassi õpilastele üle Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva teema „Tervis ja ohutus" alusel. Programm koosneb teoreetilisest osast, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse alusel ja vähemalt ühepäevasest ohutuslaagrist, kus testitakse ja kinnistatakse omandatud teadmisi ja oskusi. Koolituse läbinud noor...

Koolitusprogramm „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT)

Koolitusprogramm on suunatud 6.-8. klassi õpilastele üle Eesti. KEAT koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ja seda läbiva teema „Tervis ja ohutus" alusel. Programm...

Uurimustööde eelkaitsmised: 11. jaanuaril kell 14.10 12. jaanuaril kell 14.10 12. jaanuaril kell 14.10 17. jaanuaril kell 14.10 19. jaanuaril kell 13.15 20. jaanuaril kell 8.10 Nimekirjad asuvad siin . Uurimustöö kaitsja tutvustab töö teemat, koostamise tegevuskava, eesmärke, ülesehitust, näitab valmisolevat eeltööd (esinemisaeg 5-7 minutit). Esitlust ja...

Uurimustööde eelkaitsmised

Uurimustööde eelkaitsmised: 11. jaanuaril kell 14.10 12. jaanuaril kell 14.10 12. jaanuaril kell 14.10 17. jaanuaril kell 14.10 19. jaanuaril kell 13.15 20. jaanuaril...

Kõik õpilasliinid väljuvad 22. detsembril kell 11.00.

Õpilasliinid 22. detsembril

Kõik õpilasliinid väljuvad 22. detsembril kell 11.00.

Harju Maavalitsus kuulutab Eesti Vabariik 100 juubelikingina välja laste ja noorte loomingulise konkursi "Minu Eesti 100 aasta pärast"   Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome Vabariigi Satakunta maakonnaga oma riikide juubelite tähistamiseks kahe riigi ühise kingiidee. Soome Vabariik tähistab oma juubelit 2017. aastal, Eesti Vabariik 100 juubeliperiood on ajavahemikus...

Minu Eesti 100 aasta pärast

Harju Maavalitsus kuulutab Eesti Vabariik 100 juubelikingina välja laste ja noorte loomingulise konkursi "Minu Eesti 100 aasta pärast"   Harju Maavalitsus algatas koostöös Soome...

Näitan: 211-220
Elemente lehe kohta 10
of 25