Tähelepanuks uurimis- ja loovtööde kirjutajatele ja nende juhendajatele!

2018/2019. õppeaastal peavad kõik uurimis- ja loovtööde kirjutajad esitama hiljemalt 17. septembriks juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja allkirjaga kinnitatud tegevusplaani.

Ajakava:

17.09.2018 - õpilased esitavad õppealajuhatajale juhandajaga kooskõlastatud ja juhendaja poolt allkirjaga kinnitatud gümnaasiumi uurimistöö tegevusplaani.

Jaanuar 2019 - gümnaasiumi uurimistööde eelkaitsmine.

18.03.2019 - gümnaasiumi uurimistöö esitatakse õpiasretsensendile.

1.04.2019 - gümnaasiumi uurimistöö esitamine õpetaja-retsensendile

8.04.2019 - gümnaasiumi uurimistöö esitamine komisjonile

15.-19.04.2019 - gümnaasiumi uurimistööde kaitsmine.