Tähelepanuks uurimis- ja loovtööde kirjutajatele ja nende juhendajatele!

2018/2019. õppeaastal peavad kõik uurimis- ja loovtööde kirjutajad esitama hiljemalt 15. septembriks juhendajaga kooskõlastatud ja juhendaja allkirjaga kinnitatud tegevusplaani.