2019/2020. õppeaasta uurimis- ja loovtööde esitamise ja kaitsmise ajakava.

16. september - uurimistööde juhendajaga kooskõlastatud tegevuskava esitamine õppealajuhatajale

13. - 19. jaanuar - gümnaasiumi uurimistööde eelkaitsmine

20.-26. jaanuar - põhikooli loov- ja uurimistööde eelkaitsmine

16. märts - uurimistöö elektroonilise versiooni esitamine õpilasretsensendile

30. märts - uurimistöö paberkandjal versiooni esitamine õpetaja-retsensendile

6. aprill - uurimistöö esitamine kaitsmiskomisjonile

13. - 15. aprill - uurimistööde kaitsmine

27. aprill - 30. aprill - põhikooli loov- ja uurimistööde kaitsmine