Kantselei on  dokumentide vastuvõtuks avatud 
 
25.06-26.06.2019  kella 9.00-12.00.
07.08-15.08.2019  tööpäevadel kella 9.00-12.00
 
Dokumente on võimalik esitada ka digitaalselt allkirjastatult saates need aadressil kool@loksa.edu.ee.
 
 
 
Teadmiseks Loksa Gümnaasiumisse astujale
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad".
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega toimuvad need jaanuaris-veebruaris; teistest koolidest tulijatega augustis enne uue õppeaasta algust).
Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Valikained:
saksa keel (4 kursust)
inglise keel (4 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
prantsuse keel (2 kursust)
kirjandus (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
rakendusbioloogia (1 kursus)
praktiline loodusõpetus (1 kursus)
inimene ja õigus, (1 kursus)
majandusõpe (2 kursust)
psühholoogia (1 kursus)
joonestamine (1 kursus)
informaatika (1 kursus)
riigikaitse (2 kursust).
 
Mõnede valikkursuste õppimine toimub klasside-vahelistes rühmades.
Loksa Gümnaasium toetab laia matemaatikakursuse õppimist.