Teade lapsevanematele
 
01. septembril 2019 Loksa Gümnaasiumi eesti õppekeelega 1. klassi tulevatele õpilastele toimub vestlus  klassijuhatajaga ajavahemikul 01.04. - 12.04.2019.
 
Koolikohustuslik on laps,  kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks.
 
Palume registreeruda vestlusele hiljemalt 25. märtsiks 2019 Loksa Gümnaasiumi kantseleis või tel 622 1421.
 
 
Уважаемые родители будущих первоклассников 2019/20 учебного года!
 
Приглашаем вас на родительское собрание, которое состоится 3 апреля в здании начальной школы (1-ый этаж, кабинет С101). Начало  в 18.00.
 
Просим взять с собой:
 
1. Копию свидетельства о рождении ребенка;
2. Копию паспорта или ID- карты одного из родителей;
3. Номер банковского счёта одного из родителей, на который будут перечислены деньги для первоклассника.
 
Дети, достигшие к 1 октября 7-летнего возраста, обязаны обучаться в школе.
 
Администрация школы и классный руководитель Стужина А. В.
 
 
Teadmiseks Loksa Gümnaasiumisse astujale
 
Loksa Gümnaasiumisse võetakse õpilasi vastu põhikooli lõputunnistuse alusel, millel peavad kõik hinded olema vähemalt "rahuldavad".
Iga õpilasega toimub õpitulemusvestlus (Loksa Gümnaasiumi õpilastega toimuvad need jaanuaris-veebruaris; teistest koolidest tulijatega augustis enne uue õppeaasta algust).
Loksa gümnaasiumis arendatakse ühte õppesuunda: humanitaar-loodusainete suund.
 
Valikained:
saksa keel (4 kursust)
inglise keel (4 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
prantsuse keel (2 kursust)
kirjandus (3 valikkursust lisaks kohustuslikele kursustele)
rakendusbioloogia (1 kursus)
praktiline loodusõpetus (1 kursus)
inimene ja õigus, (1 kursus)
majandusõpe (2 kursust)
psühholoogia (1 kursus)
joonestamine (1 kursus)
informaatika (1 kursus)
riigikaitse (2 kursust).
 
Mõnede valikkursuste õppimine toimub klasside-vahelistes rühmades.
Loksa Gümnaasium toetab laia matemaatikakursuse õppimist.