VAJALIKUD DOKUMENDID GÜMNAASIUMI ASTUMISEKS:
 
Alla 18. aastase õpilase puhul täidab taotluse lapsevanem e lapse seaduslik esindaja 
10. klassi astujatele
 
Teistest koolidest tulnud õpilastele, kes soovivad õppima asuda 11. või 12. klassi
 
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 1. KLASSI ASTUMISEKS:
 
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks - blankett saadaval kooli kodulehel
 • sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile - blankett saadaval  kooli kodulehel
 • õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 • väljavõte õpilase tervisekaardist - saadakse perearstilt
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitõendi) koopia
 • sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
 • koolivalmiduskaart - saadakse lasteaiast
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 2. -9. KLASSI ASTUMISEKS
 
 • sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile - blankett saadaval  kooli kodulehel
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks - blankett saadaval kooli kodulehel  
 • eelmisest koolist saadud ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 • väljavõte tervisekaardist - saadakse eelmisest koolist
 • sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia