VAJALIKUD DOKUMENDID GÜMNAASIUMI ASTUMISEKS:
 
Alla 18. aastase õpilase puhul täidab taotluse lapsevanem ehk lapse seaduslik esindaja 
10. klassi astujatele
 
Teistest koolidest tulnud õpilastele, kes soovivad õppima asuda 11. või 12. klassi
 
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 1. KLASSI ASTUMISEKS:
 
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks - blankett saadaval kooli kodulehel
 • sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile - blankett saadaval  kooli kodulehel
 • õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitõendi) koopia
 • sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (juhul kui taotlus esitatakse paberkandjal)
 • koolivalmiduskaart - saadakse lasteaiast
 
VAJALIKUD DOKUMENDID 2. -9. KLASSI ASTUMISEKS
 
 • sisseastuja seadusliku esindaja taotlus kooli direktorile - blankett saadaval  kooli kodulehel
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks - blankett saadaval kooli kodulehel  
 • eelmisest koolist saadud ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
 • õpilaspileti soovijatel avaldus + foto 3x4
 • sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (juhul kui taotlus esitatakse paberkandjal)