Rahvusvaheline projekt Our Sustainable Steps (Meie jätkusuutlikud sammud) 2020 - 2023 ID 2020-1-EE01-KA229-077935_1
 
Loksa Gümnaasium osaleb rahvusvahelises Erasmus+ projektis, mis keskendub keskkonnale ja igapäevaelu jätkusuutlikumaks muutmisele.
Projekti nimi: Our Sustainable Steps (Meie jätkusuutlikud sammud) 2020 - 2023
Projekti kood: ID 2020-1-EE01-KA229-077935_1
 
 
Projekti eesmärk on muuta meie igapäevaelu jätkusuutlikumaks. Korraldame talguid ja töötube ning osaleme vabatahtlikus töös. Uurime kooli huvirühmade teadlikkust ja käitumist ning tutvume olukorraga osalevates riikides ja kogukondades. Valmib ühine vlog, milles kajastame meie jätkusuutlikke samme ning tehtud muudatusi meie käitumises ja elukorralduses.
 
Esimene projektikohtumine sai teoks Loksal 16. – 20. mail, mil võõrustasime partnerkoolide 13 õpilast ja 5 õpetajat. Avapäeval tutvustasime Eesti talgute traditsiooni ja iga päev toimusid talgud või töötoad ning rahvusvahelises meeskonnas tuli teha nädala jooksul ühest talgust lühivideo.
 
Üksteisega tutvumiseks õmmmeldi endale üheskoos riidejääkidest rahvusvärvides nimesilt. Teisipäeval pakkusime külalistele võimalust osaleda eestlaste algatuses Teeme Ära -  koostöös linnavalitsusega istutasime rajatavale staadionile männipuid ja külvasime lilli. Kolmapäeva ennelõunal tegime Tallinna Toidupangas vabatahtlikku tööd, komplekteerides abivajajatele toidupakke. Neljapäeva pärastlõunal katsime RMK Oandu matkarajal puujuuri multšiga ning reedel ehitas iga riigi meeskond endale taaskasutatud puidust linnumaja.
Kliimaväljakutse vormis tuli õpilastel valmistada jätkusuutlik õhtusöök ning teha sellest koduvideo.
Nädalasse mahtus veel palju tegevusi, mis pakkusid küllaga mõtlemisainet ja kasulikke näpunäiteid, kuidas jätkusuutlikult käituda: meie õpilased giidiks retkel "Jätkusuutlik Loksa"; kasutatud esemete viimine kohalikku jäätmejaama; loeng  ja rühmatööd sõõrikumajandusest , juhendajaks Maris Pedaja Eesti Rohelisest Liikumisest; loeng ja töötuba Oandu Muinastaidekeskuses; Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialisti Tõnu Talvi video ja loeng Eesti elurikkusest; põnev Aardejaht Sagadi Looduskoolis;  RMK Oandu keskuses film Lahemaa rahvuspargist. Muidugi ei jäänud käimata Viru rabas ning Tallinnaga tutvumine algas Lennusadamas.
 
Noppeid tagasisideküsitlusest
Soovitusi erasmuslastele: naudi osalemist, ole enesekindel, paindlik, loov ja teotahteline ning avatud suhtlemisele erinevas kultuuriruumis. 
Mis üllatas: kõik tutvusid üksteisega kohe alates esimestest tundidest; sõbralik õhkkond ja külalislahkus; külm ilm; kuigi loodus on ilus ja rikkumata, peab seda ikkagi kaitsma; kui palju selline sündmus muudab inimese elu; ma ei osanud midagi oodata, seega kõik üllatas.
 
Järgmisel õppeaastal ootavad meid ees projektikohtumised Saksamaal, Itaalias ja Poolas. 
 
 
Osalevad koolid:
Eesti: Loksa Gümnaasium – koordineeriv kool
Itaalia: Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" di Latina
Poola: Zespol Szkol im. Jana Kasprowicza
Saksamaa: Gymnasium Winsen
 
Teemad ja projektikohtumised:
TRANSPORT & ENERGIA  (Saksamaa)
PRÜGI SORTEERIMINE & JÄTKUSUUTLIK TOIT  (Eesti)
RÕIVASTE & KODUTEHNIKA TAASKASUTUS  (Poola)
LOODUSLIK MITMEKESISUS  (Itaalia)
 
Teemakohased levitustegevused koolis:
Projekti esimesel ja eelviimasel kuul: küsitlus huvirühmade jätkusuutliku käitumise kohta.
Iga kuu: üks vlogi sissekanne õpilase, kooli või kogukonna jätkusuutliku sammu kohta.
Iga semester: vähemalt üks huvirühmi kaasav tegevus, nt näitus, töötuba, vabatahtlik töö vms.
Kooli ja riigi olukorda tutvustav esitlus.
Muudame kõik koos oma elu säästlikumaks!
 
Projekti eesmärk on muuta meie igapäevaelu keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks. Tegevusvaldkonnad on transport ja energia, prügi sorteerimine, taaskasutus ning looduslik mitmekesisus. Uurime kooli huvirühmade teadlikkust ja käitumist ning tutvume olukorraga osalevates riikides ja kogukondades. Valmib ühine vlog, milles kajastame meie igakuiseid jätkusuutlikke samme: nt talguid, vabatahtlikku tööd, muudatusi meie käitumises ja elukorralduses.
 
 
 
Loksa erasmuslased Saksamaal
 
Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti "Meie jätkusuutlikud sammud" teine õppenädalal. toimus 6.-11. novembril Saksamaal Winsenis. 
Saime lähemalt tutvuda jätkusuutliku tegevusega nii Winseni gümnaasiumis kui ka linnas, lähimates linnades Lüneburgis ja Hamburgis ning pealinnas Berliinis. 
Õppekäik Lüneburgi algas arvutiklassis, kus õpilased otsisid veebiaadresside järgi jätkusuutliku tegevusega seotud asutusi Lüneburgis. Linnas tuli rühmatööna teha mõnest neist pilt, valida välja parim ettevõte ning põhjendada oma valikut. Samal ajal osales teine rühm kunstnik Jan Balyoni juhendamisel teise ringi keraamikale maalimise töötoas.
Hamburgis käisime sõidujagamisega tegeleva Moia peakontoris. Tutvusime selle startupist välja kasvanud ettevõtte tegevuse ja eesmärkidega ning uurisime nende loodud tulevikusimulaatorit. Saime istuda ühes MOIA autos ja seda äpiga avada. 
Berliinis oli Humboldt Forumis ajaloo- ja arhitektuuriteemaline ekskursioon. Muuseumis Futurium tutvustati õpilastele interaktiivset väljapanekut, kuidas saaks tulevikus teaduse ja teadlikkuse abil jätkusuutlikumalt elada.
Saksamaa, Eesti, Poola ja Itaalia koolide esitlused, huvirühmade küsitluste tulemused ning viktoriinid olid koostatud jätkusuutliku transpordi ja energia teemal. 
Tagasisideküsitlusest selgus, et kõige rohkem meeldisid osalejatele ekskursioonid, saadi palju uusi teadmisi ja parandati oma inglise keele oskust. Üle pooltele õpilastest oli see esimene võimalus osaleda rahvusvahelisel kohtumisel. Väärtustati kõige enam kultuuriliste erinevustega arvestamist, oma arvamuse avaldamist, osalejate aktiivsust, initsiatiivi ja loomingulisust ning osavõttu kogukonna tegevustest.
Järgmine kohtumine on veebruaris 2023 Poolas, kus tutvustame oma kogukondade jätkusuutlikku tegevust taaskasutuse vallas. Samuti mõtiskleme Saksamaal kõlanud itaallanna Arianna omaloomingulise luuletuse " Dialoog inimese ja emakese looduse vahel" eeskujul inimese ja keskkonna vaheliste suhete üle.
 
Tutvu meie tegevustega projekti eTwinningu kodulehel.
 
 
 
Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti "Meie jätkusuutlikud sammud" õppekäik Poolas
 
Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti ,,Meie jätkusuutlikud sammud" kolmas kohtumine toimus 6.–10. veebruaril Poolas. Fookusteemad olid seekord taaskasutus ja ringmajandus. 
Projektikohtumise esimesel päeval tutvusime lähemalt Jelcz-Laskowice kooli ja linnaga. Õpilased said omavahel tuttavaks ning meenutasime ka eelmisi õppekäike Eestis ja Saksamaal. Kuulasime põnevat esitlust rõivaste taaskasutusega tegeleva moeettevõtte ,,Circular boutique'' kohta.
 
Teisipäeval  külastasime Gaći jäätmekäitlustehast. Seal tehti õpilastele tööstushoonetes põhjalik ekskursioon ning räägiti, kuidas valmistatakse prügi ette taaskasutuseks. Lõunaks sai proovida Poola pelmeene, mida nimetatakse ‘pierogi'.
 
Kolmapäeva ennelõunal tutvusime Wrocławi linna ja sealsete arvukate gnoomidega.
Pärastlõunal olid kavas esitlused osalevate maade taas- ja uuskasutuse olukorra kohta. Samuti analüüsiti samateemalise küsitluse tulemusi.
 
Neljapäeval käisime Wrocławi ajaloomuusemis, kus tutvustati linna nõukogudeaegset ja -järgset ajalugu.  Vabadusliikumise Solidaarsus ajast pärit põrandaaluste trükimasinatega saime teha riidest kotile pildi.
 
Erasmus+ õpilasvahetuse viimasel päeval kuulasime Wrocławi  ökokeskuses loengut, kus räägiti kliimamuutustest ja globaalsest soojenemisest. Õpilased said neil teemadel rühmatöö käigus  aktiivselt oma arvamust avaldada ja üksteiselt õppida. 
 
Tagasisideküsitlusest selgus, et selle kohtumise käigus õppisid õpilased tundma teisi kultuure ja inimesi.   Lisaks taas- ja uuskastuse teemadele said õpilased palju teada ka Poola ja Wrocławi ajaloost. Kõige enam väärtustati korraldatud ekskursioone, loenguid, rühmatöid ning oma arvamuse avaldamist. 
 
Järgmine kohtumine toimub märtsis, mil sõidetakse Itaaliasse, et üheskoos mõtiskleda ja arutleda liigirikkuse ja loodusliku mitmekesisuse teemadel.
 
   

 

 

Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti "Meie jätkusuutlikud sammud" neljas ehk viimane õpilasvahetus Itaalias.

 

Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti "Meie jätkusuutlikud sammud" ("Our Sustainable Steps"  ID 2020-1-EE01-KA229-077935_1) neljas ehk viimane õpilasvahetus leidis aset 20.-24. mail 2023 Itaalias.
 
Esmaspäev möödus tavapäraselt kohalike õpilaste eestvedamisel ja juhatusel kooli ja linna eluolu, ajaloo ning vaatamisväärsustega tutvudes.
 
Teisipäeva hommikul oli meil võimalus toetada piirkonna maffiavastast liikumist, ühinedes ümbruskonna gümnaasiumide õpilaste meeleavaldusega. Ennelõunal kandsid õpilased ette oma riigi loodusliku mitmekesisuse olukorda tutvustavad esitlused. Pärastlõunal vaadati filmi "The man who planted trees" (Mees, kes istutas puid). Seejärel valmistati rahvusvahelise paaristööna lilleseemnepomme, mis pandi paariks päevaks kuivama, et need nädala lõpul haljasalale laiali poetada. Suurepärane tegevus, mida oma koolis järele teha!
 
Kolmapäev algas bussisõiduga Pantanello loodusparki, kus meile tutvustati kohalikku faunat ja floorat ning anti ülevaade pargi ajaloost. Edasi sõitsime Ninfa aeda, kus giid juhatas meid läbi 12. saj ehitatud linnuse varemete ning inimtegevusest puutumata loodusega kaunite maastike. Pärastlõunal jätkasime oma teed mägedesse Sermoneta linna, kus saime omal soovil ringi käia ja kitsaste tänavatega keskaegse linna õhkkonda nautida.
 
Neljapäeval külastasime Itaalia pealinna Roomat, kus nähti ära selle iidse linna peamised vaatamisväärsuseid, nt Püha Peetruse Basiilika, Colosseum ja Trevi purskkaev.
 
Reede hommikul oli esimene peatus Foglianolake'is, kus võis vaadelda huvitavaid taimi, puid ja loomi, samuti erinevate loomade ja lindude topiseid. Järgmises majas elasid kilpkonnad, linnud, boamadu ja muud kahepaiksed ning roomajad. Seejärel külastasime mahepõllumajanduslikku ettevõtet Agrilatina, kus kuulasime ettekannet tervisliku eluviisi ja maailma korrashoiu kohta ning uudistasime taluõues mh toitaineterikast põllumulda ja kompostivalle. Ökopoes olid müügil kohalikust toorainest valmistatud mahetooted. Õppenädala lõpetuseks suunduti Latina randa, kus erasmuslased lõid kaasa kohalikus projektis "Rand plastivabaks!".
 
Tagasisideküsitlusest selgus, et õpilastele meeldisid kõige rohkem huvitavad ja harivad ekskursioonid ja Rooma lähedal mere ääres asuva Latina kaunis loodus. Jätkusuutlikus käitumises on maade vahel teatavad erinevused, kuid oleme siiski pigem sarnased. Väga oluliseks peeti osalemist kogukonna keskkonnakaitselistes ettevõtmistes. Rõõmustati suurepärase võimaluse üle inglise keelt praktiseerida ning uusi kultuurielamusi kogeda. Paljude õpilaste jaoks oli see esimene rahvusvahelise suhtlemise kogemus ning kõik vastajad soovitaksid ka oma kaaslastele osaleda taolisel õpilasvahetusel.
 
Loksa Gümnaasiumi moto on "Selleks, et jääda paigale, on vaja joosta kõigest väest. Selleks, et liikuda edasi, on vaja joosta kaks korda kiiremini." ( L. Carroll ). Oma projektitegevustest saime kindlasti palju häid kogemusi ja andsime üksteisele innustavat eeskuju, et oskaksime edaspidi teha üha kiiremaid jätkusuutlikke samme!
 
 
 
 
 
 
Rahvusvaheline projekt Võrdsete võimaluste eest (For Equal Chances) 2017-1-EE01-KA219-034890_1
 
 
 
Loksa Gümnaasium osaleb koordineeriva koolina  Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projektis 2017-2019  For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest). Projektis osalevad lisaks meie koolile kaks Itaalia ja üks Rumeenia kool.  
Projekti raames käsitletakse inimväärikuse ja inimõiguste teemasid. Igal poolaastal valmistatakse ette ühes partnerriigis toimuv õppimis- ja õpetamisüritus. Juba tänavu novembris kohtuvad projektis osalevad õpilased ja õpetajad Itaalias Sitsiilia saarel Pattis, kus tuleb kõne alla immigratsiooni ja põgenike teema. Selle õppeaasta kevadel võõrustame külalisi Loksal ja korraldame meie koolis soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitoad. Rassiline diskrimineerimine ja koolikiusamine tuleb lähema vaatluse alla 2018 novembris Itaalia keskosas asuvas Frosinones.  Rahvusvähemuste ja puudega inimeste teemasid lahatakse mais 2019 Satu Mares, mis asub Rumeenia loodeosas.
Loodame, et projekt annab meie õpilastele rohkesti võimalusi omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning saada uusi sõpru!
 
 
Inimõiguste kuu tõi kooli näituse
 
Inimõiguste kuus oktoobris saab peamajamaja fuajees tutvuda Inimõiguste Instituudi rändnäitusega "Inimõigustest nõukogude ühiskonnas". 
Näituse eesmärk on tutvustada tõsiasja, et tänapäeval nii igapäevasena näivad inimõigused ja vabadus ei olnud napi veerandsaja aasta eest sugugi iseenesestmõistetavad. Oma valdkonna asjatundjate kirjutatud tekstid avavad inimõiguste erinevaid, kohati ka ootamatuid tahke. Näiteks tutvustab väljapanek viise, kuidas kiusati taga vaimulikke ja kuidas võideldi ettevõtluse vastu. 5.-12. klasside õpilased tutvuvad näitusega aineõpetajate juhendamisel tunnitööna, ent stende saab uudistada ka tunnivälisel ajal.
Näitus on tellitud Erasmus+ projekti 2017-2019 "For Equal Chances" raames, et käsitleda sügissemestri teemat "Immigratsioon ja põgenikud". Näitus koosneb 40 püst-bännerist ja see on üleval kuni 10. novembrini. Näituse kohta saab teavet ja sellega saab tutvuda ka virtuaalselt>>
 
 

Loksa kooli esindus sõidab Sitsiiliasse

13.-18. novembril esindavad Loksa kooli viis abiturienti ja kaks õpetajat Eestit ja meie kooli Itaalias Sitsiilia saarel, kus toimub esimene Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekti For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest) õppimis- ja õpetamisüritus. Maarja Moks, Hanna-Eliise Kiviberg, Siim Aksel Amer, Andro Veiler ja Ilja Budnik ning õpetajad Inga Korts-Laur ja Glaidi Aasrand osalevad Sitsiilia kirdeosas asuvas Pattis õpitubades, mis keskenduvad immigratsiooni ja põgenike teemale. Abituriendid valmistavad enne sealset õppetööd ette esitlusi ja temaatilisi tutvustusi Eesti kohta, õpetajad aga valmistuvad läbi viima temaatilisi tunde rahvusvahelises seltskonnas.

Selle õppeaasta kevadel võõrustame koostööpartnereid Rumeeniast ja Itaalia kahest koolist Loksal, kus korraldame soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemasid käsitlevad õpitegevused.

 

Loksa Gümnaasium võõrustab väliskülalisi

17. - 22. aprill võtab Loksa kool vastu külalisi Rumeeniast ja Itaaliast. Kohtumine toimub Erasmus+ projekti raames. Loksale tuleb 22 külalist, kaks esindust Itaaliast – Sitsiilia saarelt Pattist ja Frosinonest ning  Rumeenia esindus Satu Marest. 
Viie päeva jooksul korraldatakse koolis õpitubasid soolise ja vanuselise ebavõrdsuse teemadel, viiakse läbi näidiskoolitunde ja kohtutakse põnevate inimestega. Samuti tutvustatakse külalistele kaunist Lahemaa loodust ja Tallinna vaatamisväärsusi.
 
18. aprill
 
Päeva teema: Palgalõhe. Sooline ebavõrdsus hariduses. (Gender Pay & Education Gap)
 
Õpitoad:
8.10 - Direktori tervitus (Headmaster greeting)
9.05 - Ringkäik koolis (School tour)
10.10 - Soolised stereotüübid (P_L1 THE COURT! Gender stereotypes)
11.15 - Sooline ebavõrdsus hariduses (L_L1 Gender inequ in education)
12.20 - Ebavõrdne juurdepääs haridusele (SM_L1 Gend & education access)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Kontsert (Concert)
14.10 - Ebavõrdne juurdepääs haridusele (SM_L1 Gend & education access)
15.00 - Sooline ebavõrdsus ametikohal (F_L1 Gender and Work)
 
 
19. aprill
 
Päeva teema: Vanuseline ja sooline diskrimineerimine (Age and Gender discrimination)
 
Õpitoad:
8.10 - Liiga noor, liiga vana (SM_L2 Too young, too old)
9.05 - Vanad inimesed Itaalias (F_L2 Old people in Italy)
10.10 - Laste eest hoolitsemine ja palgalõhe (L_L2 Children care and pay gap)
11.15 - Vanurite eest hoolitsemine ja palgalõhe (L_L3 Elderly care and pay gap)
12.20 - Lahutus ja isad (F_L3 Divorced fathers)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Mari-Ann Lumeste võrdõigusvoliniku kantseleist (Office of the Gender Equality and Equal Treatment Commissioner)
15.00 - Meeste diskrimineerimine (SM_L3 Discrimination of men)
 
20. aprill
 
Päeva teema: Seksuaalne ahistamine (Sexual harassment)
 
Õpitoad:
8.10 - Seksuaalne ahistamine (F_L4 Sexual harassment)
10.10 - Bioloogilised soov Vanas-Kreekas (P_L2 Genders in Ancient Greece)
11.15 - Identiteet ja seksuaalne orientatsioon (SM_L4 Identity & Sexual orientation)
12.20 - Ärkamine naise ja mehe kehas (P_L3_Waking up in a female/male body?)
12.45 - Lõuna (Lunch at school canteen)
13.15 - Maari Põim Archimedes Foundation Youth Agency
15.00 - Camille Claudel - neetud skulptor (P_L4_Camille Claudel. The damned sculptor)
 
21. aprill
 
Päeva teema: Juurdepääas puhtale loodusele (Access to clean Nature)
 
10.00 - Väljasõit Lahemaa rahvusparki (Lahemaa Nature Park)
10.30 - Loodusretk Viru rabas (Viru bog nature trail)
12.20 - Võrdsete võimaluste eest looduses. Võõrliigid. Külastajate käitumiskultuur (For Equal Chances in Nature. Estonian parks. Alien species and visitors culture)
13.15 - Sagadi mõis (Sagadi manor)
14.10 - Eesti mõisakultuur ja võrdõiguslikkuse teemad (Estonian manor culture and equality issues)
 
22. aprill
 
Päeva teema: Linnaõigused. Eesti ajalugu. (City rights. Estonian History)
 
10.00 - Väljasõit Tallinna (Departure to Tallinn)
11.00 - Kadriorg 
12.20 - KUMU kunstimuuseum (KUMU Art Museum); Peeter Suure majamuuseum (Peter the Great House Museum)
13.15 - Lõuna Vesivärava kohvikus (Lunch at Cafe "Vesivärava")
14.10 - Tallinna vanalinn kui pärandkultuuri objekt (Tallinn's Old Town as the object of cultural heritage)
15.30 - Vana Tallinn (Old Tallinn)
 
 

Erasmus+ programmi strateegilise koostöö projekt 2017-2019  For Equal Chances (Võrdsete võimaluste eest) kestab järgmise õppeaasta lõpuni. Järgmisel sügisel kohtuvad nelja kooli esindajad Rumeenias ja kevadel Itaalias Frosinones.

 

Loksa noored osalesid  Erasmus+ projekti õppenädalal Rumeenias
Erasmus+ projekti „Võrdsete võimaluste eest"  (For Equal Chances) 2017-1-EE01-KA219-034890_1 kolmas kohtumine toimus oktoobris Rumeenias Satu Mares, kus Loksa Gümnaasiumi gümnasistid Kendra Kari, Jekaterina Rožneva, Anna Zaharjaš, Kaarel Eelmäe, Evgeny Larionov ja Pjotr Sankin osalesid koos Rumeenia ja Itaalia koolide õpilastega rahvusvähemuste ja erivajadustega inimeste teemat käsitleval õppimis- ja õpetamisüritusel. Samuti tutvustati üksteisele oma maad ja kultuuri. Õpilasi saatsid ühiskonnaõpetuse õpetaja Sulev Valdmaa ja projekti koordinaator Inga Korts-Laur.
 
Meie reis algas pühapäeval, 14. oktoobril. Väljusime Loksalt vara hommikul ja juba kell kuus õhtul olime Satu Mares. Sellel päeval meil üritusi ei olnud. Tutvusime oma majutajate ja kodudega. Rumeenia õpilased tegid meile väikese linnaekskursiooni.
Esmaspäeva hommikul algas meie nädalane õppetegevus Satu Mare kooli teise korruse suures klassiruumis. Esmalt tutvusime üksteisega ning planeerisime töönädalat. Siis viidi meid jalutuskäigule koolimajja. Tutvusime koolieluga, klassiruumidega ning koridoris välja pandud piltide ja plakatitega. Tegime järelduse, et meie kool on kenama ja värskema väljanägemisega kui Satu Mare kool. 
Jalutuskäigule järgnesid tegevused klassiruumis rumeenlaste juhendamisel. Näiteks tegime üksteisele sõbrapaelad. Pärast kolmekäigulist lõunasööki liikusime taksode või rumeenlaste isiklike autodega linnavalitsusse, kus tutvusime kohaliku linnapea abiga, kes tegi meile 45 minuti pikkuse ettekande Satu Mare ajaloost, tulevikuvisioonist ning praegusest olukorrast. 
Kohtumisele järgnes aardejaht linnas. Meid jagati gruppideks ja iga grupp pidi linnast kaardi abil üles otsima kümme erinevat vaatamisväärsust: kirik, skulptuur või ajalooline hoone. Iga vaatamisväärsuse juures pidi kogu grupp tegema kas selfie või grupifoto, kuid iga uus pilt pidi olema innovaatilisem kui eelmine. Mäng kestis umbes poolteist tundi, kuna vahemaad olid väikesed. 
Päeva lõpetuseks tutvustasime oma aardejahi tulemusi ja näitasime tehtud pilte ning peale esitlusi toodi suur kook, mida üheskoos lõõgastudes sõime.
Teisipäeval oli meil kolm ekskursiooni. Alguses külastasime "õnnelikku surnuaeda". See oli meie surnuaiast väga erinev. Järgmisena külastasime muuseumit, mis on Teise maailmasõja ajast pärit endine vangla. See koht muutis meid väga emotsionaalseks. Pärast seda külastasime kloostrit, mis asub väga kaunis kohas ja on väga ebatavalise arhitektuuriga. Kõik hooned olid seal ehitatud puidust.
Kolmandat õppepäeva alustasime oma tundide ja esitlustega, kus tutvustasime Eesti rahvusvähemusi ning erivajadustega inimesi. Meil olid välja mõeldud ka interaktiivsed mängud, kus inimesed said omavahel tutvuda. Plakateid joonistades tutvustasime üksteisele ka oma riigi traditsioonilisi rahvariideid, sööke, jooke ja üritusi. 
Pärast väsitavaid loenguid olid Satu Mare õpilased meile ette valmistanud kontserdi, mis oli väga liigutav ning pani silmad särama. Meile kõigile jäi see meelde ning oli väga huvitav kuulata rumeenlaste rahvalaulu ja vaadata nende rahvatantsu. Päeva lõpetuseks oli kaetud rahvustoite tutvustav pidulaud, meie olime kaasa võtnud Eesti kõige maitsvamad ja omapärasemad suupisted. Kõige populaarsemaks osutus kali, mis viis kõigil keele alla. Kõigi lauad olid huvitavaid ja maitsvaid toite täis. See päev oli üks reisi huvitavamatest päevadest. Saime tutvuda teiste riikide toidukultuuri ja traditsioonidega, mis tuleb kindlasti kasuks nii reisidel kui ka igapäevaelus.
Neljapäeva hommikul külastasime kooli, kus õpivad vaimse puudega noored. Meile räägiti ja näidati, kuidas toimub õppeprotsess ning õpilased esinesid tantsudega. Pärast lõunasööki restoranis külastasime rahvuskultuuride säilitamise ja arendamise keskust. Keskuse direktor rääkis meile, kuidas nad toetavad eri rahvusrühmade traditsioone. Päeva lõpus sõitsime mõisa, mis asub Carei linnas. Mõisa omanikud olid sakslased, praegu on seal muuseum.
 
Reisi viimasel päeval tegime nädalast kokkuvõtteid. Koostasime plakateid, kuhu kleepisime fotod sellest, mis me olime nädala jooksul teinud. Oli väga põnev ja lõbus, meie töö oli kõige vahvam! Pärast plakatite tutvustamist tehti ühispilte. Itaallased, rumeenlased ja eestlased  ̶  olime kõik koos! Pärast kokkuvõtteid, autasustamist ja tunnistuste jagamist oli meil viimane lõunasöök koolis. Siis saime olla veel kogu päeva oma sõpradega koos.
 
Kendra Kari, Jekaterina Rožneva, Anna Zaharjaš, Kaarel Eelmäe, Evgeny Larionov, Pjotr Sankin
 
 
Erasmus+ "Võrdsete võimaluste eest" projekt hakkab otsi kokku tõmbama
 
24.-30. märtsil toimub Itaalias Frosinones Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekti "Võrdsete võimaluste eest" neljas ja ühtlasi viimane õppimis- ja õpetamisüritus, teemaks rassism ning kooli- ja töökiusamine. 
Kooli esindavad gümnasistid Kelly Laanemaa, Kaja Metsar, Sandra Vilumaa, Joosep Tiitus Mänd, Kristo Peetermann ning õpetajad Inga Korts-Laur ja Urve Veersoo.
Projekti lõpetamiseks kutsume märtsi alguses õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastama viimasele temaatilisele veebiküsitlusele ja maikuus projekti tagasisideküsimustikule!

 

 
Loksa Gümnaasiumi Erasmus+ projekt "Võrdsete võimaluste eest!" võeti Itaalias kokku teemadega rassism ja kiusamine.
 
25. – 30. märtsil toimus Itaalias Frosinones Erasmus+ projekti „Võrdsete võimaluste eest!"  (For Equal Chances) 2017-1-EE01-KA219-034890_1 viimane kohtumine.
Esimesel päeval kohtusime Frosinone koolis esimest korda teiste õpilaste ja õpetajatega. Meile tutvustati lühidalt, kuidas nende kool toimib. Näidati 3D printereid ning robootika ja keemia klassi. Peale pisikest kohvipausi algasid tegevused. Kõige esimene, Frosinone tund puudutas kiusamise teemat ning järgmised Satu Mare ja Loksa tegevused rassismi. Peale koolipäeva jalutasime lõunat sööma ning sealt edasi Parco del Metusa parki, kus nautisime sooja ilma ja imetlesime kauneid rohelisi puid. Teekonnal parki saime juba tunda kultuurilist erinevust. Pidi alati silmad lahti hoidma, sest seal peetakse tavaliseks, et kitsastel tänavatel võivad inimesed sõiduteel käia. Õhtul jätsime teistega hüvasti ja suundusime oma majutajatega meie ööbimispaika.
 
Teisipäeval viisime ise läbi kaks tundi, ühe rassismi ja teise kiusamise teemadel. Mõlemad tunnid möödusid väga aktiivselt ja töökalt. Tegevused toimusid nii üksinda, paaris kui ka grupis. Peale kooli külastasime linnavalitusust (Villa Comunale), kus võttis meid vastu väga innustav noortega töötav aselinnapea. Peale seda suundusime parki nimega Parco del Metusa, kus nautisime tõelist Itaalia gelatot ning tutvusime üksteisega lähemalt.
Kolmapäeval toimus õppekäik Frosinone ümbrusse. Kulgesime maalilistel mägiteedel Casamari kloostri poole. Seal tutvusime ehitise ajaloo ja keskaegsete munkade elu-oluga. Edasi külastasime kauneid kirikuid ja linnavalitsust Veroli nimelises väikelinnas. Päikeseloojangul sõitsime Itaalia linnakesse nimega Isola Liri, kus võisime vabalt ringi jalutada ja nautida lummavat vaadet, mida pakkus linna keskel kohisev kosk.
 
Neljapäev algas tavapärase koolipäevana, Rumeenia kool viis läbi ühe tunni kiusamise teemal. Peale seda külastasime Frosinone arheoloogiamuuseumi, kus eksponeeriti ümbruskondsetelt aladelt leitud põnevaid vanu tarbeesemeid ning tutvustati, kuidas ja mis eesmärkidel need valmistatud olid. Samuti sai iga õpilane endale meisterdada savist kausikese, just nii nagu vanaajal tehti. Muuseum oli väga huvitav ja giidide jutt õpetlik. Peale muuseumikülastust suundusime tagasi koolimajja, kus jätkusid tunnid.
 
Reedel viisid kõikide koolide delegatsioonid läbi oma viimased tunnid. Projekti lõpetas kokkuvõtlikult Loksa ning tänati kõiki osalejaid. Söödi veel kõik koos viimane lõunasöök ja jäeti hüvasti nendega, keda rohkem ei nähta. Õpilastel oli veel viimane võimalus käia poodides ja nautida Itaalia ilma, enne kui saadeti ära Patti delegatsioon ja naaseti kodudesse, et taaskord pakkida kotid ning valmistuda järgmise päeva varajaseks lennuks.
 
Kaja Metsar, Kelly Laanemaa, Sandra Vilumaa, Joosep Tiitus Mänd, Kristo Peetermann
 
Projekti tulemused
Projekti käigus valminud ning nelja õppimis- ja õpetamisnädala jooksul kasutatud õppematerjale saab alla laadida siit>>. Tunnikavad ja esitlused sobivad kasutamiseks neljandas kooliastmes ühiskonnaõpetuse ja inglise keele tundides.