TAHAN – SUUDAN – TEEN

 

Loksa Gümnaasium rakendab haridusprogrammi Ettevõtlik Kool, mille moto on „TAHAN – SUUDAN – TEEN."
 
Programmi rakendamise mõte ulatub aastasse 2015, mil direktor ja majandusringi juhendaja K. Adler osalesid koolituspäeval  Kiviõli 1. Keskkoolis, kus edendatakse süsteemset ettevõtlikkuse põhimõtet nii õpetamises kui õppimises juba pikemat aega ja ollakse rahul seni saavutatuga.
Loksa Gümnaasiumi õpetajatele toimus ettevõtliku kooli baaskoolitus 2015. a märtsis. Suuniseid ja praktilisi näpunäiteid jagas  SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse spetsialist
Jekaterina Gvirdžišvili.
Mõistsime, et  ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov mõtlemine, uuenduslik maailmatunnetus, saavutusvajadus, unistused, tegutsemisjulgus ja vastutus. Ettevõtlikkus avaldub  kõikides eluvaldkondades. Selline arusaam sobib väga hästi kooli argipäeva, kus meie töö peamiseks sisuks on noore inimese kujundamine ja arendamine. Kõiki neid omadusi soovime ju noore inimese kasvamises näha. 
Juba ammu ei  oodata healt koolilapselt ainult teadmiste omandamist, vaid ka oskust neid igapäeva elus rakendada. Koolis on oodatud noored, kes on uudishimulikud, küsivad palju, suudavad töötada üksikult või meeskonnas, mõtlevad innovaatiliselt, sekkuvad oma ettepanekutega kooli tegevustesse,  tahavad organiseerida ja korraldada ning samas suudavad ka vastutada.
2018. a augusti koolitas Loksa Gümnaasiumi õpetajaid Kristi Goldberg Ida-Viru Ettevõtluskeskusest.  Käsitlemist leidsid kaks teemat: „ Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused – standard" ja „Ettevõtliku õppe rakendamine".  Õpilaste ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine ja koostöö tõhustamine on ka üks käesoleva õppeaasta õppe-kasvatustöö eesmärkidest meie koolis.
 
Haridusprogramm Ettevõtlik Kool on  ellu kutsutud 2006. aastal Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.
Ettevõtlik Kool on haridusprogramm, mis on loodud koolidele ja lasteaedadele. Noorte ettevõtlikkust on kõige tulemuslikum arendada keskkonnas, kus nad veedavad suurema osa oma ajast. Oluline on, et inimesed, kes noortes seda hoiakut kujundavad, oleksid ka ise ettevõtlikud. Mainimata ei saa ka jätta kohaliku kogukonna toetuse ja panuse vajalikkust, et muuta õppeprotsessi huvitavamaks ja elulisemaks. Programmi eesmärk on aidata õppeasutusel tervikuna muutuda ettevõtlikumaks, kaasates selleks erinevaid partnereid ja huvigruppe.
Alates 2016. aastast rakendatakse programmi Ettevõtlik Kool meetme „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel" raames. Ettevõtliku Kooli programmi koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Meedet rakendavad Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove.
Rohkem teavet programmi kohta on võimalik lugeda Ettevõtliku Kooli kodulehelt>>
 
  
 
 
Loksa Gümnaasiumil Ettevõtliku kooli baastase.
 
30. oktoobril 2020 anti Loksa Gümnaasiumile üle tunnistus, seinaplaat ja lipp, mis tõendavad, et Loksa Gümnaasium on saavutanud Ettevõtliku kooli baastaseme.
Tunnused andis meie koolile üle haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" arendusjuht Heidi Uustalu.
Palju õnne meile kõigile! Olgu see esimene innutsav samm rühkimaks järgmiste tasemete poole.