« Tagasi

Hoolekogu koosolek 10.10.2023

Hoolekogu koosolek 10.10.2023

Päevakord:
 
1. Direktori nägemus kooli tänasest olukorrast ja väljakutsetest. Prioriteedid kooli arendamisel.
2. Käesolevaks aastaks seatud eesmärgid ja tegevuskava.
3. Ülevaade 2024. aasta eelarve plaanist.
4. Tööplaani koostamine 2023/2024. õppeaastaks.
5. Muud küsimused.