Olulised telefonid

Kantselei (+372)6221421
Kooli mobiil (+372)53423844
Direktor (+372)6221420; (+372)5542974
Õppealajuhataja (+372)6221422
Huvijuht (+372)6221423
Majandusjuhataja (+372)6221426; (+372)5082803
HEV-koordinaator (+372)6221431
Söökla (+372)6221427
Peamaja õpetajate tuba (+372)6221424
Algklasside õpetajate tuba (+372)6221425
Raamatukogu (+372)6221430
Kooliõde (+372)53738468