Loksa Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad arvestavad omavahelises suhtlemises järgmist:
 

Meid on palju ja me oleme erinevad. Arvestagem seda! Suhtugem üksteisesse nii nagu me tahame, et suhtutakse meisse.

Koolielus on palju rõõme, kuid on ka raskused, nad on vältimatud. Mäletagem, et raskuste ületamine- see on areng, arengu peatumine aga allakäigu algus.

Igaüks meist on loominguline isiksus. Loome koos.

Ärgem pöörakem teineteise probleemidele selga. Probleemid võivad tekkida igaühel.

Austagem võõrast muret, kurbust ja rõõmu.

Suhtumisest üksteisesse ja kooli sõltub kooli maine.

Mäletagem, et meie kool  on kõige parem, sellepärast, et ta on MEIE.

Olgem meie kooli hoolitsevad peremehed. Puhas ei ole mitte seal, kus koristatakse, vaid seal kus ei mustata.

Igaühe vabadus on piiratud teise õigusega vabadusele.

Kurjus võidutseb ainult siis, kui head inimesed midagi ei tee.

Uskugem oma jõusse, siis tuleb ka edu.