MEIE VÄÄRTUSED
 
 
 
ETTEVÕTLIKKUS - Iga tore tegu rikastab meid.
Väärtustame uusi ideid ja teadmisi. Tunnustame julgust neid jagada ning ellu viia.
 
 
HOOLIV KOOSTÖÖ - Loksa kool on meie kõigi kool.
Arvestame üksteisega, kuulame üksteist.  Oleme erinevad, kuid töötame ühise eesmärgi  nimel
 
 
ÜHTEKUULUVUS - Igaüks on tähtis.
Tunneme oma kooli üle uhkust. Hoiame traditsioone.  Liigume ühise eesmärgi poole koostöös õpilaste, lapsevanemate ja kogukonnaga.
 
 
KESKKONNATEADLIKKUS - Väärtustame elu- ja õpikeskkonda rahvuspargis.
Tarbime targalt. Kujundame keskkonnateadlikku ellusuhtumist. Suhtume säästlikult ja lugupidavalt meid ümbritsevasse. 
 
 
LOJAALSUS - Igaühe eeskuju loeb.
Tunnustame ja aktsepteerime Eesti Vabariigi väärtusi, tavasid ja põhiseaduslikku korda.