« Tagasi

Õppenõukogu 02.06.2020

Päevakord:
1. Klassi lõpetamine ja edasiviimine järgmisesse klassi
2. Täiendava õppetöö määramine
3. Klassikursuse kordamine
4. Tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest" 
5. Õpilaste nimekirjast väljaarvamine
6. Õppekava muutmine
7. Muud küsimused