« Tagasi

Õppenõukogu 27.08.2021

Õppenõukogu 27.08.2021

Päevakord:

1. Kokkuvõte 2020/2021. õppeaasta otsuste täitmisest.
2. Täiendava õppetöö tulemustest.
3. Välisriigist saabunud õpilaste arvamine Loksa Gümnaasiumi õpilaste nimekirja.
4. Koolikorralduslikud küsimused.
5. Muud küsimused.