« Tagasi

Õppenõukogu 29.08.2022

Õppenõukogu 29.08.2022

Päevakord:
 
1. 2022/2022. õppeaasta õppenõukogu otsuste täitmisest.
2. Täiendava õppetöö sooritamisest.
3. Välisriigist saabunud õpilaste arvamine Loksa Gümnaasiumi klasside nimekirja.
4. Muudatustest Loksa Gümnaasiumi õppekavas.
5. Koolikorralduslikud küsimused.
6. Muud küsimused.