2019/2020. õppeaasta uurimis- ja loovtööde esitamise ja kaitsmise ajakava.

16. september - uurimistööde juhendajaga kooskõlastatud tegevuskava esitamine õppealajuhatajale

13. - 19. jaanuar - gümnaasiumi uurimistööde eelkaitsmine

20.-26. jaanuar - põhikooli loov- ja uurimistööde eelkaitsmine

9. aprill - uurimistöö elektroonilise versiooni esitamine õpilasretsensendile

17. aprill - õpilasretsensent tagastab uurimistöö koos oma retsensiooniga autorile

11. mai - põhikooli loovtööde valmimise tähtaeg.

kuupäev selgub hiljem - uurimistöö paberkandjal versiooni esitamine õpetaja-retsensendile

kuupäev selgub hiljem - uurimistöö esitamine kaitsmiskomisjonile

kuupäevad selguvad hiljem - uurimistööde kaitsmine

kuupäevad selguvad hiljem - põhikooli loov- ja uurimistööde kaitsmine