2019/2020. õppeaasta uurimis- ja loovtööde esitamise ja kaitsmise ajakava.

16. september - uurimistööde juhendajaga kooskõlastatud tegevuskava esitamine õppealajuhatajale

13. - 19. jaanuar - gümnaasiumi uurimistööde eelkaitsmine

20.-26. jaanuar - põhikooli loov- ja uurimistööde eelkaitsmine

9. aprill - uurimistöö elektroonilise versiooni esitamine õpilasretsensendile

17. aprill - õpilasretsensent tagastab uurimistöö koos oma retsensiooniga autorile

11. mai - põhikooli loovtööde valmimise tähtaeg

11. mai - uurimistöö paberkandjal versiooni esitamine õpetaja-retsensendile (uurimistöid saab tuua koolimajja ajavahemikul 6.-7. mai kell 10.00-12.00)

15. mai - põhikooli loovtöö esitamine retsensendile

25. mai - gümnaasiumi uurimistöö esitamine kaitsmiskomisjonile

12. juuni - gümnaasiumi uurimistööde kaitsmine

põhikooli loov- ja uurimistööde kaitsmist ei toimu, töid hindab komisjon