« Tagasi

18.05. iseseisva õppimise päev

12. juuni koolipäeva tunnid/õpiülesanded (v.a 9. klassid ja 12. klass) teeme ette 18. mail. Selline muutus on vajalik põhjusel, et 12. juunil toimuvad põhikooli valikeksamid ja viimane koolipäev on 11. juunil (peaks aga olema 12. juunil). Kõik õpetajad lepivad oma õpilastega kokku, mis aja jooksul ülesanded täidetakse, kuidas neid kontrollitakse/hinnatakse ja millal toimub tagasisidestamine. Õpiülesanded kantakse e-kooli 18.05. kuupäeva alla kolmapäevase tunniplaani alusel.