« Tagasi

PISA 2022 tulemused rõõmustavad

5. detsembril avalikustati rahvusvahelise PISA testi tulemused, mis taaskord kinnitasid, et Eesti haridussüsteem teeb ülejäänud maailmaga võrreldes suurepärast tööd. Testimisse kaasatavad õpilased on oma vanuse poolest selgelt määratletud. Uuringu valimis olid õpilased, kelle vanus on 15 aastat ja 3 kuud kuni 16 aastat ja 2 kuud. Lühidalt on Eesti laste tulemuste üle arutletud Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel.
PISA 2022 testimine toimus pärast koroonapandeemia ja Ukraina sõja algust, millega seletatakse tulemuste mõningast halvenemist, võrreldes 2018 aasta tulemustega. Siiski on Eesti laste teadmised maailmas tipus ja Euroopas absoluutses tipus. Eesti õpilaste tulemused langesid teiste riikidega võrreldes vähem, mis näitab, et Eesti haridussüsteem suutis koroonakriisi ajal õpet küllaltki hästi korraldada.
PISA 2022 tulemuste kokkuvõte on kättesaadav siit>>
PISA 2022 lõpparuanne on tervikuna kättesaadav siit>>
 
2022 PISA testi valimis oli ka Loksa Gümnaasium ning möödunud nädalal saadeti meile meie kooli tulemused. Testi metoodika on loodud haridussüsteemide kui tervikute hindamiseks ning selle tulemuste põhjal ühe või teise kooli õpilaste võimekusele põhjapanevat hinnangut anda ei saa. Sellegipoolest on Loksa Gümnaasiumi tulemused rõõmustavad. Meie tulemused kõikides mõõdetud dimensioonides on üle Eesti keskmise ning funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes ka üle Harju (s.h. Tallinn) keskmise.
Kui olümpiaadidel käivad üksteisega võistlemas üldjuhul igast koolist tugevaimad, siis PISA testimisse kaasatakse kõik, kes sihtrühma vanusele vastavad ning seega näitavad need tulemused meie laste võimeid tervikliku läbilõikena. Loksa koolis on tugevad õpetajad ja võimekad lapsed. Võime selle koosluse üle õigusega uhked olla.
 
Argo Aug