Raamatud aitavad aega maha võtta
Kęstutis Kasparavičius
„Mul on kiire!.. Aega ei ole!.. Hüvasti!.." – ilmselt kuuled samasuguseid hüüatusi päevast päeva mitte üksnes Leedus, mis asub päris Euroopa keskel, vaid igal pool mujalgi maailmas.  Harvad pole ka arutelud, et elame infokülluse, kiiruse ja kiirustamise ajastul.
 
Aga vaat kui võtad kätte raamatu, tunned ennast kohe kuidagi teistmoodi. Nähtavasti on raamatutel imepärane mõju –  nad aitavad aega maha võtta. Kui oled raamatu avanud ja selle rahumeelsesse sisusse süvenenud, kaob hirm, et kogu elu tormab hullumeelsel kiirusel mööda, nii et midagi ei näe. Hakkadki uskuma, et enam pole vaja tulistjalu kahtlase väärtusega tööde kallale viskuda. Raamatus kulgeb sündmustik aegamööda ning järgepidi nagu kord ja kohus. Võib-olla on nõndamoodi sellepärast, et raamatute lehed on numbritega tähistatud ja leheküljed sahisevad pööramisel tasakesi, hellalt suigutavalt? Raamatus kohtuvad möödunud aja sündmused rahumeelselt sündmustega, mis on alles ees.
 
Raamatu maailm on väga avameelne, tõelisus kohtub seal sõbralikult mõttekujutelmaga, fantaasiaga. Ja mõnikord ei saa enam arugi, kus sa panid tähele – kas raamatus või päriselus –, kui imeliselt tilgub sulavesi lumiselt katuselt alla või kui oivaline on naabrimehe sammaldunud aed. Kas oled sa raamatust teada saanud või päriselt ise kogenud, et  pihlamarjad pole üksnes ilusad, vaid on ka mõrkjad? Oli see raamatus või tegelikult, kui lamasid suvel muru peal ja hiljem istusid ristijalu ning jälgisid taevakaarel ujuvaid pilvi?
 
Raamatud aitavad aega maha võtta, raamatud õpetavad märkama, raamatud kutsuvad, lausa sunnivad istet võtma. Enamasti me ju loeme istudes, raamat kas laual või süles, on ju nii?
 
Aga kas te olete kogenud veel ühte imelugu, et kui teie loete raamatut, siis raamat loeb teid ennast? Just, just, ka raamatud oskavad lugeda. Nad loevad teie laubalt, kulmudelt, vahel ülespoole, teisal allapoole suunurkadest, kuid kõige rohkem muidugi silmadest. Aga silmadest nad näevad… Mida, noh, eks te ise tea!
 
Ma ei kahtle, et raamatul on teie süles ääretult huvitav olla. On ju lugev inimene – nii väike kui suur – iseenesest juba märksa huviväärsem tollest, kes ei viitsi raamatut kätte võtta, kes alatasa kiirustab, kel pole eales aega istet võtta ning kes ei jõua midagi tähele panna.
 
Soovigem rahvusvahelisel lastekirjanduse päeval üksteisele huvitavaid raamatuid. Aga ka seda, et me ise oleksime raamatute jaoks huvitavad!
 
Leedu keelest tõlkinud Tiiu Sandrak

 

 

 

 

Raamatukogu on avatud

esmaspäevast reedeni 7.50 - 15.50

UUED RAAMATUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKSA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI
 
 
1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Loksa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad.
 
2. Raamatukogu kasutatakse sihipäraselt: teavikute laenutamiseks, lugemiseks, õppimiseks, arvuti kasutamiseks infootsingu ning õppeeesmärgil, dvd- ja videofilmide vaatamiseks koos õpetajaga.
 
3. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja internet on tasuta. Eriteenused (koopiate tegemine jms.) on tasulised.
 
4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassi nimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
 
5. Kojulaenutuse tähtaeg on üldjuhul 1 kuu. Lugeja võib vajadusel laenutustähtaega pikendada, kui sama teavikut pole tahtnud laenutada teine lugeja. Õppeaasta lõpuks tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
 
6. Kooliraamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskeid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult lugemissaalis või lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukoguhoidja.
 
7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teavitama raamatukoguhoidjat.
 
8. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama raamatukoguhoidja  poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või maksma välja tekitatud kahju. Õpilaste tekitatud kahju tuleb hüvitada lastevanematel. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 
9. Raamatukogus kehtib kooli kodukord. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine. Raamatukogus ollakse rahulikult ja vaikselt, sest siin toimub mõtte- ja õppetöö.
 
10. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 
11. Käesoleva eeskirja mittetäitjal võidakse raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab Loksa Gümnaasiumi juhtkond