Raamatukogu on avatud

esmaspäevast reedeni 7.50 - 15.50

LOKSA GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI
 
 
1. Kooliraamatukogu võivad kasutada ja raamatukogu lugejaks olla kõik Loksa Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad.
 
2. Raamatukogu kasutatakse sihipäraselt: teavikute laenutamiseks, lugemiseks, õppimiseks, arvuti kasutamiseks infootsingu ning õppeeesmärgil, dvd- ja videofilmide vaatamiseks koos õpetajaga.
 
3. Raamatukogu teenused: kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus ja internet on tasuta. Eriteenused (koopiate tegemine jms.) on tasulised.
 
4. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või klassi nimekirja alusel. Iga õppeaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine.
 
5. Kojulaenutuse tähtaeg on üldjuhul 1 kuu. Lugeja võib vajadusel laenutustähtaega pikendada, kui sama teavikut pole tahtnud laenutada teine lugeja. Õppeaasta lõpuks tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada, vastasel korral saab lugeja uuel õppeaastal kojulaenutuse keelu.
 
6. Kooliraamatukogu laenutab raamatute ainueksemplare, erilise väärtusega raamatuid, värskeid ajakirjanumbreid jm. kasutamiseks ainult lugemissaalis või lühikese tähtajaga, mille määrab raamatukoguhoidja.
 
7. Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumisest teavitama raamatukoguhoidjat.
 
8. Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama raamatukoguhoidja  poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või maksma välja tekitatud kahju. Õpilaste tekitatud kahju tuleb hüvitada lastevanematel. Vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.
 
9. Raamatukogus kehtib kooli kodukord. Raamatukogus ei ole lubatud söömine ja joomine. Raamatukogus ollakse rahulikult ja vaikselt, sest siin toimub mõtte- ja õppetöö.
 
10. Lugeja peab arvestama raamatukoguhoidja märkusi.
 
11. Käesoleva eeskirja mittetäitjal võidakse raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta. Küsimuse otsustab Loksa Gümnaasiumi juhtkond
 
2022 – Lood on tiivad
 
2. aprillil tähistatakse rahvusvahelist lasteraamatupäeva. IBBY Kanada sektsioon on saatnud selleks puhuks maailma lastele sõnumi, mille kirjutas lastekirjanik Richard Van Camp (1971). Plakati autoriks on lasteraamatuillustraator Julie Flett.
 
Lood on tiivad, mis aitavad sul iga päev lendu tõusta.
Lugemine on vabadus. Lugemine on hingamine.
Lugemine annab võimaluse näha maailma värske pilguga, see kutsub kaasa paikadesse, kust sa ei taha enam lahkuda.
Lugemine lubab hingel unistada.
Öeldakse, et raamatud on sõbrad kogu eluks, ja ma olen nõus.
Sinu sisemine maailm avardub vaid siis, kui sa loed.
Lood on tiivad, mis aitavad sul iga päev lendu tõusta, tuleb vaid leida raamatud, mis su hinge, su südant, su vaimu kõnetavad.
Lood on arstirohi. Nad teevad terveks. Nad pakuvad lohutust. Nad inspireerivad. Nad õpetavad.
Olgu õnnistatud jutuvestjad, lugejad ja kuulajad. Olgu õnnistatud raamatud, arstirohi paremaks, helgemaks maailmaks.
 
Mahsi cho. Suur tänu teile.
 
 

UUED RAAMATUD