VEPA (Veel Parem)
 
 
Alates 2020. aastast rakendatakse Loksa Gümnaasiumis esimese kooliastme klassides VEPA põhimõtteid.  Selle programmi  järgi töötavad  2.a, 2.b ja 3.b klass. VEPA metoodikat kasutavad põhjaliku koolituse läbinud õpetajad Eve Jürgens, Margret Latt ja Anna Stuzhina.
 
1. detsembril tutvustati ka teistele Loksa Gümnaasiumi õpetajatele VEPA metoodikat ja tulemusi.
VEPA (Veel Parem) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud tõenduspõhine ennetusprogramm. Metoodika inglisekeelne nimi on Pax Good Behavior Game.
 
VEPA metoodika põhimõtteid aitab kõige paremini mõista rahvusvahelise VEPA treeneri Jeanette Puskase (USA) metafoor: „Mida sa soovid oma peenrale? Kui sa soovid lilli, siis kasta neid ja mitte umbrohtu."  Seega pööratakse tähelepanu eelkõige positiivsele ja esile tõstetakse head käitumimist ning omandatud oskusi-teadmisi.
 
VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodika ühendab mitmeid tõenduspõhiseid töövõtteid ja elemente, mille eesmärk on arendada laste võimet kontrollida oma reaktsioone ja analüüsida oma käitumist.
VEPA on oma loomult mänguline ja lihtne, mistõttu sobib eriti hästi algklasside õpilastele. Metoodikal on rikkalik ja selge sõnavara ning atraktiivne visuaalne kuvand. Õpilased võtavad selle kiiresti omaks. Metoodika tugevdab laste identiteeti ja kogukonnatunnet.
 
VEPA programmi viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Eestis on VEPA programmiga liitunud 160 kooli ja 600 õpetajat.
 
Loksa Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste positiivsetest kogemustest saab lugeda Loksa Elu 2021.a juunikuu numbrist.
 
Lisalugemist kodulehelt ja artiklitest: