Blanketid

 

Kooli vastu võtmise taotlus. Elektrooniliselt täidetav docx väljatrükk pdf.

Koolist lahkumise avaldus. Elektrooniliselt täidetav docx  väljatrükk pdf .

Õpilaspileti taotlus põhikooli õpilasele ja alla 18-aastasele gümnaasiumiõpilasele (täidab lapsevanem). Elektrooniliselt täidetav docx väljatrükk pdf

Õpilaspileti taotlus gümnaasiumi õpilasele (täidab õpilane). Elektrooniliselt täidetav docx väljatrükk pdf

Pikapäevarühma avaldus. Elektrooniliselt täidetav docx  väljatrükk pdf

Õpilase õppetööst vabastamise taotlus.  Väljatrükk pdf

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (täidab lapsevanem). Elektrooniliselt täidetav docx väljatrükk pdf

Taotlus gümnaasiumikursuse ümbervastamiseks. Väljatrükk pdf